fbpx

BREZPLAČNI SPLETNI SEMINAR

Uvod v nevro lingivstično programiranje -NLP

Spoznajte orodja in veščine za osebni in poslovni uspeh.

dr. džemal durić

NLP Trainer

NLP Master Coach

Vsebine: nlp in  

Osebna učinkovitost (samozavest, kontrola čustev, doseganje ciljev, odločnost, motivacija…)

Komunikacija in odnosi (javno nastopanje, veščine prezentiranja, dobri odnosi, prepričljivost, asertivnost…)

Skupinsko in timsko delo (skupinska dinamika, razvoj timov, vodenje timov, reševanje konfliktov, ustvarjalno delo…)

Vodenje in socialni vpliv (osebna karizma, inspiracijska vizija, motiviranje drugih, razvoj sodelavcev, skupne vrednote…)

Na enournem Zoom spletnem seminarju boste spoznali naslednje vsebine in imeli možnost postaviti vprašanja.

zunanji svet: KAKO RAVNAMO IN DOSEGAMO OSEBNE IN POSLoVNE CILJE

Principi odličnosti. Motivacijska usmerjenost in uspeh. Razvijanje veščin za doseganje ciljev.

notranji svet: kako razmišljamo in upravljamo svojo motivacijo in vedenje

Komunikacijski model. Gradniki našega modela sveta. Upravljanje čustvenih stanj.

usklajenost notranjega in zunanjega sveta: kako načrtujemo in uresničujemo svojo prihodnost

Model osebnosti. Osebna učinkovitost. Komunikacija in odnosi. Skupinsko in timsko delo. Vodenje in socialni vpliv.

predstavitev certificiranih nlp programov

Predstavitev NLP inštituta. Predstavitev certificiranih programov.

Q & a: vprašanja in odgovori

Vaša vprašanja in moji odgovori.

Vpišite se na čakalni seznam.

Ko se vpišete na čakalni seznam, boste po elektronski pošti obveščeni o terminih spletnega seminarja. Izvedbe največkrat potekajo med tednom v večernih urah.

IME

Elektronski nalsov

>