fbpx

Splošni pogoji poslovanja

Uvodne določbe

Splošni pogoji poslovanja samostojnega podjetnika Džemala Durića so sestavljeni na podlagi določil Zakona o varstvu potrošnikov in se uporabljajo tudi za uporabo spletne strani dzemalduric.com. Z uporabo spletne strani dzemalduric.com izražate svoje strinjanje z navedenimi pogoji. Če se s pogoji ne strinjate, vas prosimo, da ne uporabljate spletne strani dzemalduric.com.

Džemal Durić s.p. preko spletne strani dzemalduric.com (PONUDNIK) ponuja kupcem (POTROŠNIK) storitve poslovnega svetovanja in digitalne vsebine oziroma storitve informacijske družbe.  

Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe pogojev poslovanja in pogojev na spletni strani dzemalduric.com kadarkoli. Ker Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje, pravice uporabnikov ter poslovni odnos med ponudnikom in potrošnikom, vam priporočamo, da redno spremljate morebitne spremembe pogojev poslovanja.

Podjetje

 • Džemal Durić s.p. POSLOVNO SVETOVANJE
 • Cesta zmage 16, 1410 Zagorje ob Savi
 • Matična številka: 6554326000
 • Davčna številka: 52219313
 • IBAN: SI56 6100 0000 6874 252 (odprt pri Delavska hranilnica d.d.)
 • Zavezanec za DDV: NE
 • Elektronska pošta: info(at)dzemalduric.com

Izdelki in storitve

Izdelki in storitve obsegajo znanja, veščine in orodja za razvoj osebnih, socialnih in poslovnih kompetenc, ki so namenjena posameznikom in skupinam  - fizičnim in pravnim osebam - pod enakimi pogoji. 

Registrirane poslovne dejavnosti so:

 • Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
 • Izdajanje knjig
 • Drugo založništvo
 • Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
 • Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
 • Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
 • Pomožne dejavnosti za izobraževanje

Konkretni brezplačni in plačljivi izdelki in storitve na področjih: nevro-lingivistično programiranje, coaching, vodenje, organizacijski razvoj, znanstveno raziskovanje ter vsebinski in digitalni marketing so:

 • Tiskane in elektronske publikacije
 • Spletni tečaji (dostop do digitalnih vsebin)
 • Programi usposabljanj in izpopolnjevanj (izvedba v učilnici)
 • Individualni coaching (osebni in poslovni)
 • Mentorstvo
 • Poslovno svetovanje (fizičnim in pravnim osebam)

Podrobnejši opis posameznih storitev je razviden na podstraneh spletne strani. Morebitni posebni pogoji za posamezne storitve se objavijo vnaprej ob razpisu izvedbe storitev ali v primeru promocijskih prodajnih akcij. V primeru priprave izdelka ali izvedbe storitve v obliki partnerske izvedbe (skupna priprava ali izvedba v sodelovanju z drugimi izvajalci - fizične in pravne osebe), je v ponudbi jasno označeno kateri splošni in posebni pogoji poslovanja se nanašajo na partnersko izvedbo.

Cenik storitev

Vse cene so v EUR in ne vključujejo DDV. Pridržujem si pravico do sprememb cen, če ni drugače navedeno (primer akcij in posebnih popustov). Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti. Cene veljajo v primeru plačila s spodaj navedenimi načini plačila. Roki veljavnosti akcije ali posebnih popustov, ki se med seboj lahko razlikujejo, so navedeni ob vsaki akcijski ponudbi. V kolikor rok veljavnosti akcije ni objavljen, so izdelki in storitve v akciji trajno oziroma do preklica. V primeru, da je podatek o ceni napačen ali v primeru, da se cena storitve spremeni med obdelavo naročila, bo ponudnik potrošniku omogočil odstop od nakupa, hkrati pa bo potrošniku pondil rešitev, ki bo v obojestransko zadovoljstvo.

Plačilni pogoji

Plačilo s kreditno kartico, debetno kartico. Za večino izdelkov in storitev se uporablja sistem naročanja in plačevanje preko spleta z uporabo spletnega plačilnega sredstva (kreditne kartice, debetne kartice) z oddajo naročila, ki se nahaja v spletni nakupovalni košarici. V primeru uspešne transakcije vam bo naročilo odpremljeno avtomatično - takoj po opravljeni transakciji. Plačilo prek omenjenih metod je popolnoma varno, saj poteka preko varne povezave, podatki vaše kartice pa se ne shranjujejo na mojem strežniku.

Plačilo na obroke. V okviru plačila s kreditno kartico je možen tudi enostaven način obročnega plačevanja. Možnost obročnega plačila je razvidna iz redne ali akcijske ponudbe. 

Plačilo po predračunu - s predhodnim nakazilom. V primeru, da želite vaše naročilo plačati preko ponudbe/predračuna, se name obrnite po elektronski pošti. Skladno z dogovorom bo v najkrajšem času na vašo elektronsko pošto poslana ponudba/predračun. S to ponudbo nato (preko elektronskega bančništva, na poštnem ali bančnem okencu…) izvedete plačilo. Ko bo plačilo razvidno na mojem transakcijskem računu, bo naročilo odpremljeno takoj, ko bo mogoče.

Dostava

Dostava in izvedba elektronskih/digitalnih izdelkov in storitev je praviloma izvedena avtomatično takoj po izvedbi plačila oziroma v najkrajšem možnem času, ki ni daljši od 48 ur.

Izvedba storitev, ki vključujejo kontakt in interakcijo ponudnika in potrošnika se izvedejo na način in v roku, ki je določen v splošnem opisu storitve ali posebnih pogojih posamezne storitve ali programu izvedbe storitve. Možen je tudi poseben in usklajen dogovor/pogodba o načinu izvedbe in dostave med ponudnikom in potrošnikom. Cena v ponudbi ne vključuje dodatnih stroškov, ki so povezani z izvedbo storitev (Na primer, potni stroški potrošnika v kraj izvedbe storitev). V takšnih primerih ponudnik in potrošnik krijeta vsak svoje dodatne stroške.

Pogodbeni pogoji in sodelovanje

Brezplačni izdelki in storitve. Poslovno razmerje je sklenjeno, ko obiskovalec spletne strani - potencialni potrošnik naroči brezplačno vsebino/storitev, ki vključuje tudi nadaljnja promocijska sporočila, skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov, ki se nanašajo na neposredno trženje (72. in 73. člen). S tem potencialni potrošnik pridobi status POTROŠNIK - NAROČNIK in vse ugodnosti, ki veljajo za nove in obstoječe naročnike.

Plačljivi izdelki in storitve. Poslovno razmerje je sklenjeno, ko obiskovalec spletne strani - potencialni potrošnik ali naročnik opravi spletni nakup. S spletnim nakupom potrošnik pridobi statusa POTROŠNIK - NAROČNIK in POTROŠNIK - KUPEC ter vse ugodnosti, ki veljajo za nove in obstoječe kupce.

V primeru digitalnih izdelkov in storitev, skladno z določili Zakona o varstvu potrošnikov (43.č člen, 4. točka - izpolnitev v celoti in 13. točka - dobava digitalne vsebine) se šteje, da potrošnik predhodno soglaša, privoli in se odreka pravici do odstopa od nakupa. Na ta način se varujejo avtorske in druge pravice za digitalni izdelek in storitev, ki pripadajo ponudniku.

V primeru storitev, ki vključujejo neposredni kontakt in interakcijo ponudnika in potrošnika, je poslovno razmerje lahko sklenjeno tudi v obliki, ko potencialni potrošnik pošlje ponudniku po pošti (fizično ali elektronsko) izpolnjeno in podpisano naročilnico/prijavnico/obrazec, ki potrošnika zavezuje k nakupu oziroma plačilu storitve. Naročilnica/prijavnica/obrazec, tako kot prijava na brezplačne vsebine in opravljen spletni nakup, vključuje tudi soglasje za nadaljnja promocijska sporočila, skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov, ki se nanašajo na neposredno trženje (72. in 73. člen).

Garancije

Garancija je vsaka obveznost, ki jo ponudnik prevzame do potrošnika in s katero se zaveže, da potrošniku brezplačno popravi ali zamenja izdelek, vrne kupnino ali zagotovi drugo sredstvo, kadar izdelek ne deluje brezhibno ali nima lastnosti, navedenih v oglaševalskem sporočilu ali se zaveže, da potrošniku vrne kupinino ali zagotovi drugo storitev, kadar storitev nima lastnosti, navedenih v oglaševalskem sporočilu. Ponudnik zagotavlja posebne garancije za izdelke in storitve v okviru posamičnih oglaševalski sporočil oziorma v okviru posamičnih prodajnih akcij.

Stvarne napake in nepravilnosti

Potrošnik ima pravico, če je bila storitev opravljena nepravilno, od ponudnika storitve zahtevati, da:

 • odpravi pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi ali
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju s pomanjkljivostjo pri opravljeni storitvi ali
 • ponovno opravi storitev ali
 • vrne plačani znesek.

Roki, ki so določeni za odgovornost prodajalca za stvarne napake (Zakon o varstvu potrošnikov), se smiselno uporabljajo tudi za izvajalca storitve, če s posebnim zakonom ni določen daljši rok. Če obstoj nepravilnost pri opravljeni storitvi ni sporna, mora ponudnik čim prej, vendar najpozneje v roku osmih dni ugoditi potrošnikovi zahtevi. Prijava in ugotavljanje napake se ugotavlja v okviru pritožbenega postopka.

Pritožbe in spori

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se po vseh močeh trudi izponjevati svoje dolžnosti in vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb. Pritožba se odda v pisni obliki po navadni pošti na ponudnikov naslov ali po elektronski pošti na elektronski naslov info@dzemalduric.com. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju sodnega spora. Zato si ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno. V okviru sporazumnega reševanja spora lahko ponudnik potrošniku omogoči odstop od nakupa, hkrati pa bo potrošniku ponudil rešitev, ki bo v obojestransko korist in zadovoljstvo. 

Če v primeru spora ne pride do dogovora, ponudnik, na podlagi 8. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniških sporov in ne bo prostovoljno privolil v postopek reševanja potrošniških sporov, ki bi jih potrošnik lahko sprožil v skladu z veljavnim Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Kot ponudnik, ki se ukvarja s spletno/internetno prodajo na območju Republike Slovenije, na svoji spletni strani objavljam elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na elektronski povezavi ec.europa.eu/odr. Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

Če sporazumno reševanje spora ni mogoče, bo o sporih odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu ponudnika. Razmerje med ponudnikom in potrošnikom se presoja po slovenskem pravu, brez uporabe pravil o mednarodnem zasebnem pravu in postopku.

Avtorske pravice

Kadar ponudnik v izdelek ali storitev, ki jo zagotavlja potrošniku, vključi svoje obstoječe avtorsko delo (npr. tiskane in elektronske publikacije, fotografijo, sliko, video vsebine, besedilo, logotip ipd.) ali kadar tako avtorsko delo izdela po navodilih in željah potrošnika, se na potrošnika prenesejo le tiste materialne avtorske pravice na takem avtorskem delu, ki so nujno potrebne, ter v obsegu in trajanju, ki sta nujno potrebna, za to, da lahko potrošnik izdelek ali storitev uporablja v skladu z njenim ekonomskim namenom.

Ponudnik ima pravico, da svoje avtorstvo oziroma imetništvo materialnih avtorskih pravic kadarkoli označi na način, ki ga sam izbere, kar lahko vključuje tudi njegov logotip in povezavo na njegovo spletno mesto. Navedena pravica ponudnika ne more biti omejena z dejstvom, da potrošnik plačuje za ponudnikove izdelke in storitve. Ponudnik lahko kadarkoli spremeni način označitve avtorstva oziroma imetništva materialnih avtorskih pravic. Ponudnik svoje pravice ne sme izvrševati na način, ki bi nesorazmerno posegal v pravice in interese potrošnika. Vse ostale materialne avtorske pravice, moralne avtorske pravice in druge avtorske pravice, ki se ne prenesejo na potrošnika, so pridržane ponudniku.

Brez izrecnega pisnega soglasja ponudnika je potrošniku prepovedano posegati v avtorska dela iz prvega odstavka, jih predelovati ali prirejati ter prenašati pravice na teh delih na tretje osebe.

Če izdelek ali storitev, ki jo zagotovi ponudnik, vsebuje avtorska dela, ki jih je priskrbel potrošnik, potrošnik ponudniku jamči, da ima na teh delih ustrezne materialne avtorske pravice in mu odgovarja za škodo, ki bi jo ponudnik utrpel zaradi zahtevkov tretjih oseb, ki se nanašajo na ta avtorska dela.

Funkcionalnost in tehnična zaščita digitalne vsebine

Ponudnik priporoča potrošniku, da pri uporabi spletne strani in digitalnih vsebin uporablja najnovejše različice brskalnikov Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera ter aplikacij za predvajanje video vsebin. V primeru, da potrošnik ne uporablja najnovejših različic brskalnikov in predvajalnikov video vsebin, ponudnik ni odgovoren za napačno delovanje ali prikaz strani in digitalnih vsebin.

Podpora potrošnikom

Ponudnik potrošniku zagotavlja podporo, ki se praviloma izvaja preko elektronske pošte oziroma kontaktnega obrazca. Nudenje podpore je lahko pogojeno oziroma omejeno z naravo izdelka ali storitve oziroma s cenikom ponudnika. Ponudnik se zavezuje, da se bo na zahtevek za podporo in pomoč odzval v najkrajšem možnem času oziroma času, ki ni daljši od 48 ur.

Zadnja sprememba: 13.4.2021
>