fbpx
Del teksta je objavljen v moji LinkedIn objavi: Kako začeti razvijati, promovirati in prodajati spletne tečaje.

KAZALO VSEBINE

Deliti, vplivati in zaslužiti s svojim znanjem in veščinami

Vsakdo, ki nekaj zna, lahko razvije, promovira in prodaja spletne tečaje. Razlogi zakaj bi to počeli so lahko različni. Želite deliti znanje svojega hobija? Želite s svojim strokovnim znanjem in veščinami vplivati na ljudi ali razvoj nekega področja? Želite dodaten zaslužek poleg redne zaposlitve? Mogoče pa razmišljate, da bi šli na svoje in svojo ponudbo nadgradili s ponudbo spletnih tečajev? Živimo v digitalnem svetu, ko je vse našteto možno doseči tudi v 90 dneh, če smo odločeni in disciplinirani.

Od ideje do rezultatov: kako sem začel razvijati in prodajati spletne tečaje

Ko začenjamo samostojno podjetniško pot, največkrat začnemo s konkretno akcijo, ko smo navdušeni nad delom in rezultati drugih, ki so že uspešni.

  • Strah pred javnim nastopanjem. Sam sem se odločil, da bom začel tako, da bom najprej izvedel in posnel spletni seminar ter ga kasneje uredil in objavil v svoji spletni učilnici kot brezplačni spletni tečaj.
  • Veščine prezentiranja. Po prvem navdušenju sem v novembru in decembru 2021 posnel prvi premium spletni tečaj, ki sem ga začel prodajati v januarju 2022. Nikoli ne bom pozabil tistega sobotnega jutra, ko sem zjutraj vklopil prenos podatkov na telefonu in videl obvestilo o prvem nakupu spletnega tečaja. Ko sem začel promovirati ta program, so se pojavile nove priložnosti za promocijo že pripravljenih in istočasno snemanje novih programov.
  • Digitalni marketing za podjetnike začetnike in Načrtovanje spletne strani.  V sodelovanju z Regionalnim centrom za razvoj sem v marcu 2022 izvedel in posnel dve spletni delavnici, kjer sem potencialnim in obstoječim podjetnikom predstavil kako sem sam razvil svoj poslovni model za razvoj, promocijo in prodajo spletnih tečajev. Model, ki ga bom predstavil v nadaljevanju je uporaben za katero koli poslovno dejavnost, saj so procesi marketinga in prodaje na spletu univerzalni.
  • Vodenje elitnih timov. Prav tako sem v marcu 2022 - na priporočilo in vabilo prvih kupcev mojih programov - v sodelovanju z Inštitutom za varnostno kulturo izvedel in posnel spletni seminar, ki sem ga uredil in objavil v svoji spletni učilnici. Na podlagi prvih izkušenj z razvojem spletnih tečajev nadaljujem s pripravo spletnih seminarjev in delavnic, ki jih ustrezno obdelam v brezplačne in plačljive spletne tečaje. 

Izzivi razvijanja, promocije in prodaje spletnih tečajev

Do sedaj predstavljeno se je verjetno bralo kot lepa razvojna zgodba, ki je potekala brez zapletov in ovir. Obstajajo številni izzivi in problemi, ki se pojavijo na naši poti in nas poskušajo odvrniti od naših namer in ciljev. V nadaljevanju bom predstavil tri univerzalne probleme na področju razvoja, promocije in prodaje spletnih tečajev.

Kako naj razvijem spletni video tečaj?

Marsikdo, ki ima znanje in veščine, lahko dvomi v to, ali ima tudi znanje in veščine za prenos tega znanja. Ali potrebujem pedagoško-andragoško izobraževanje ali izpit? Kako načrtovati in razviti spletni tečaj? Največji izziv zame osebno je bil snemanje z video kamero. Kljub dolgoletnim izkušnjam javnega nastopanja in predavanj pred različnimi skupinami, sem se počutil nelagodno sam pred kamero in brez občinstva. Priporočila o tem, kako se lotiti tega izziva – načrtovanje in razvoj spletnih tečajev – bom podal v nadaljevanju.

Kako potekata marketing in prodaja spletnih tečajev?

Še večji izziv je lahko področje promocije in prodaje. Če nimamo izkušenj s podjetništvom, marketingom in prodajo, lahko to zelo nespodbudno vpliva na našo motivacijo za nadaljevanje. Sam sem porabil ogromno časa, denarja, dela, živcev…, da sem se naučil osnov digitalnega in vsebinskega marketinga, ki sta ključna za uspešno prodajo spletnih tečajev. Veliko gurujev digitalnega marketinga ponuja programe v stilu »razvij in prodaj« spletni tečaj. Največ ljudi obupa, ko pride do faze marketinga in prodaje, ker vse skupaj postane bolj kompleksno. Priporočila o tem, kako se lotiti tega izziva bom podal v nadaljevanju.

Kaj storiti, ko začnem dvomiti vase?

Tudi tisti, ki so zelo uspešni, poročajo o tem, da so imeli obdobja in situacije, ko so začeli dvomiti vase in v svoj uspeh. Dvomimo lahko še preden začnemo. Ali je to sploh zame? Dvomiti lahko začnemo v procesu razvoja programa. Kdo bo sploh hotel gledati moje video posnetke? Dvomiti lahko začnemo, ko začnemo s promocijo in prodajo. Zakaj ljudje nočejo kupiti mojega programa? In še bi lahko našteval. Na primer, na začetku sem sam stavil na ustvarjane organskega spletnega prometa. Zelo hitro sem dojel, da bom moral to strategijo nadgraditi s plačljivim spletnim oglaševanjem. Dvome razblinimo, ko dosežemo prve rezultate in dobimo socialno potrditev in podporo od ljudi, ki imajo podobne cilje, interese, vrednote…

Rešitve na področju razvijanja, promocije in prodaje spletnih tečajev

Na podlagi osebnih izkušenj in mnogih predhodnikov, ki so obupali ali uspeli, priporočam, da se področja lotimo v dveh delih. Najprej se naučimo načrtovati in razvijati spletne tečaje. Z drugimi besedami, najprej razvijmo produkt – izdelek ali storitev. V drugem delu pa se naučimo digitalnega in vsebinskega marketinga za uspešno prodajo našega produkta – spletnega tečaja.

Metodologija načrtovanja in razvoja spletnih tečajev

Sistematičen razvoj spletnih video tečajev obsega tri faze, ki vsebujejo po tri korake. Vsak korak pa obsega konkretne aktivnosti za doseganje posamičnih ciljev.

Temeljni gradniki programa

Trg. Določiti ciljno/e skupino/e in problem/e, ki jih bo program naslavljal.

Sporočilo. Oblikovati jasen komunikacijski okvir za nagovarjanje ciljnih skupin.

Ponudba. Oblikovati produkt ali kombinacijo produktov, ki bodo podlaga za razvoj programa in marketinške aktivnosti.

Načrt programa

Kurikulum. Oblikovati program spletnega tečaja, ki bo vseboval naslednje elemente: cilji, koncepti, metode in aktivnosti, pripomočki itd.

Načrt vsebin. Načrtovanje vseh potrebnih vsebin programa.

Razvoj vsebin. Priprava potrebnih elementov za snemanje: ppt prosojnice, pdf materiali itd.

Razvoj programa

Snemanje. Priprava okolja za snemanje in poraba različnih metod za snemanje video posnetkov.

Urejanje. Uporaba programskega orodja za urejanje video posnetkov in oblikovanje končnih verzij video posnetkov.

Objava. Izvoz video posnetkov (gostovanje) in končno urejanje sličic, povezav, gradiv itd.

Predstavljeno metodologijo uporabljam sam in jo tudi delim z drugimi v obliki coachinga, delavnic in spletnega tečaja (v pripravi).

Digitalni in vsebinski marketing

Priporočila za marketing in prodajo spletnih tečajev so v celoti predstavljena v spletnem tečaju Digitalni marketing za podjetnike začetnike. V programu so predstavljeni temeljeni procesi digitalnega in vsebinskega marketinga ter ABC metoda po kateri sem razvil svoj poslovni model za prodajo spletnih tečajev.

  • Digitalni in vsebinski marketing. Uspešni poslovni modeli temeljijo na treh univerzalnih procesih. Spletna stran posameznika ali podjetja je temeljna platforma za uspeh. Digitalni in vsebinski marketing sta neizogibna.
  • ABC metoda. Katere aktivnosti so nujne za izvajanje treh temeljnih procesov? Kako ustvariti spletni promet na našo spletno stran? Kako pridobivati in negovati potencialne kupce? Kako izvajati prodajne kampanje za spletne tečaje?
  • Kako in kje začeti. Kateri so osnovni elementi ali gradniki poslovnega modela? Katere vsebine potrebujemo? Katera orodja potrebujemo, da zgradimo svoj model?
  • Znanje in veščine. Katera znanja in veščine potrebujemo, če želimo sami zgraditi celovit poslovni model?


Spletne delavnice: od ideje do izvedbe

Razvoj, promocija in prodaja spletnih tečajev ni enostaven in lahek podvig. Predstavljeni so bili številni praktični izzivi, ki nas lahko odvrnejo od postavljenega cilja. Izzive lažje premagamo, če se zadeve lotimo v dveh obvladljivih delih, najprej razvoj programa in šele potem marketing in prodaja.

Omenjeno metodologijo razvoja spletnih tečajev v strnjeni obliki predstavljam v brezplačnem mini tečaju Spletne delavnice: od ideje do izvedbe.

Vesel in hvaležen vam bom, če boste to objavo in mojo zgodbo delili z drugimi, ki jih to področje zanima.

Delite to objavo na socialnih omrežjih.

O AVTORJU

Področja o katerih pišem (kliknite na ikono):

NLP

COACHING

RAZVOJ VODENJA

RAZISKOVANJE

ORGANIZACIJSKI RAZVOJ

DIGITALNI MARKETING

>

- 70% v predprodaji !  

KODA: PRED30

spletni tečaj

BESEDE, KI PREPRIČAJO