fbpx

SPLETNA STRAN za vsako POSLOVNO DEJAVNOST 

Kako lahko sami načrtujemo spletno stran za svoj posel?

Ime

elektronski naslov

Spletna stran

Glavna namena vsake spletne strani sta promocija poslovne dejavnosti in uspešno izvajanje procesov poslovne dejavnosti - prodaja. Spletna stran je temeljna platforma za vsako poslovno dejanost.

Poslovni model

Spletna stran mora podpirati tri univerzalne procese v vsakem poslovnem modelu: spletni promet, ustvarjanje in negovanje potencialov, ustvarjanje in zadrževanje kupcev. Spletna stran je ključna za uspeh v poslu.

Praktični primeri

Predstavljena sta primera spletnih strani za dejavnost coachinga in za dejavnost prodaje spletnih tečajev. Vsak samostojni podjetnik lahko sam postavi spletno stran za svoj posel.

Preden se odločite za prenos PDF gradiva, lahko pregledate vsebino z uporabo kazala vsebine.
Možen je tudi prenos PDF gradiv v ovkiru posamičnih poglavij - povezavah na blog objave.

1. SPLETNA STRAN ZA TVOJ POSEL

Uvod

Ko smo se odločili, da bomo postavili spletno stran (za svojo poslovno dejavnost ali pa samo za pisanje bloga), sledimo naslednjim petim korakom:
1. izberi spletno gostovanje;
2. pridobi domeno;
3. namesti WordPress;
4. izberi temo spletne strani in
5. dodaj vsebine: strani in blog objave.
Preden se odločimo za ta podvig, moramo odgovoriti na številna vprašanja in pravilno načrtovati spletno stran.
Vodnik je namenjen obstoječim in potencialnim samostojnim podjetnikom, ki želijo ali morajo sami postaviti spletno stran za svojo poslovno dejavnost. Glavno sporočilo je, da sama spletna stran ni dovoj za uspešen posel. Spletna stran predstavlja temeljno platformo za vsako dejavnost in skupaj z drugimi orodji (podsistemi) podpira glavne procese vsake poslovne dejavnosti. Pri načrtovanju in postavljanju spletne strani moramo upoštevati univerzalne procese poslovnih modelov in posebnosti naše poslovne dejavnosti.
Najprej so predstavljeni glavni procesi poslovnih modelov in dva primera poslovnih modelov in postavitve spletnih strani, in sicer za promocijo coaching dejavnosti in za prodajo spletnih tečajev.
Vodnik in priporočila so nastali na podlagi mojih lastnih izkušenj. Ko sem se odločil za ponujanje svojih storitev v obliki spletnih tečajev, nisem imel predznanja o digitalnem in vsebinskem marketingu. Prav tako nisem imel znanja o načrtovanju in postavljanju spletne strani za promocijo in prodajo spletnih tečajev.
Upam, da vam bodo ta vodnik in moje izkušnje prihranili čas učenja, denar, napor, neprespane noči in še kaj... Želim vam uspešno pot pri načrtovanju in postavitvi spletne strani za vaš posel.

Načini izvajanja poslovnih dejavnosti

Ali sploh potrebujem spletno stran za mojo poslovno dejavnost? Ponujamo lahko izdelke in storitve v fizični ali digitalni obliki. V konteksu ponudbe digitalnih izdelkov in storitev se največkrat srečamo z izrazom digitalni produkti. Seveda pa so možne različne kombinacije fizičnih in digitalni izdelkov in storitev. Z vidika razumevanja vloge spletne strani nas zanimajo možni načini in lokacije izvajanja naše poslovne dejavnosti oziroma modeli ponujanja.
Fizična lokacija (offline). V mislih imam dejavnosti, kjer morajo kupci priti na neko fizično lokacijo in kjer je izvajanje poslovne dejavnosti določeno ali omejeno na fizično lokacijo (restavracija, ordinacija, šola...).
Spletna lokacija (online). V tem primeru lahko govorimo o dejavnostih, kjer se lahko vsi procesi opravijo preko interneta v spletnem okolju (spletna trgovina, spletna učilnica...). V večini teh primerov tudi ne pride do fizičnega stika med ponudniki in kupci.
Kombinirana oblika. Kot že ime samo pove, gre za kombiniran način in lokacijo ponujanja kombinacije fizičnih in digitalnih izdelkov in storitev (spletno učenje in učenje v učilnicah; restavracija, ki ponuja tudi spletno naročanje hrane in fizično dostavo na dom...).
Obstajata dva trenda, ki ju lahko opazimo v vsakdanjem življenju. Prvi trend je, da dejavnosti, ki svojo ponudbo izvajajo po modelu fizične lokacije, svojo ponudbo nadgrajujejo z elementi spletne lokacije oziroma prehajajo v kombiniran model. Drugi trend je, da je zelo velik porast ponudnikov, ki svojo poslovno dejavnost izvaja izključno po modelu spletne lokacije.
V vsakem od predstavljenih modelov ima spletna stran zelo pomembno vlogo.

Promocija posla in proces prodaje preko spletne strani

Dva glavna namena spletne strani v katerem koli poslovnem modelu sta promocija poslovne dejavnosti in podpora vseh glavnih procesov poslovne dejavnosti.
Promocija poslovne dejavnosti. V preteklosti, ko še ni bilo interneta, je bilo za podjetnike in podjetja zelo pomembno, da so bili navedeni v "poslovnem telefonskem imeniku - rumene strani". Če ste bili navedeni v telefonskem imeniku, ste obstajali in potencialni kupci so vas lažje našli in prišli v kontakt z vami. Če predstavljeno metaforo prenesemo v današnji čas, lahko rečemo, da lahko spletna stran služi osnovnemu namenu - promociji. Torej, da imamo spletno stran, ki vsebuje osnovne informacije in da je spletna stran indeksirana v največjih spletnih iskalnikih. Če imamo spletno stran, obstajamo in potencialni kupci nas lahko najdejo na spletu. 
Prodaja preko spletne strani. Če prvi namen - promocija - predstavlja mininalno prisotnost in aktivnost, pa prodaja preko spletne strani lahko pomeni, da naša spletna stran služi kot temeljna platforma za našo poslovno dejanosti in da lahko preko naše spletne strani potekajo vsi procesi, kot bomo videli v nadaljevanju. V tem primeru, če uporabim metaforo, naša spletna stran predstavlja "magnet", ki privlači potencialne kupce v našo spletno trgovino in/ali fizično lokacijo.
Zakaj torej potrebujemo spletno stran? Za promocijo (minimalna vloga) in prodajo (ključna vloga).

Dodatne vsebine:

PREBERI
V blog objavi Vloga spletne strani v poslovnem modelu so bolj podrobno predstavljeni razlogi za spletno stran, in sicer razlogi na strani ponudbe (promocija in prodaja), razlogi na strani povpraševanja ter razlogi na stičišču ponudbe in povpraševanja: internet in splet.

2. SPLETNA STRAN in POSLOVNI MODEL

ABC metoda

Pri načrtovanju in postavljanju spletne strani moramo upoštevati univerzalne procese poslovnih modelov in posebnosti naše poslovne dejavnosti. Kateri univerzalni ali glavni procesi poslovnih modelov obstajajo? Osnovni elementi v vsakem poslovnem modelu so: 1) mi in naša ponudba, 2) naše marketinško sporočilo in 3) trg oziroma ciljna skupina, ki jo nagovarjamo. Ko imamo oblikovano ponudbo, z marketinškimi aktivnostmi nagovarjamo ciljne skupine.
Z vidika digitalnega in vsebinskega marketinga to pomeni, da: a) zagotavljamo spletni promet na našo spletno stran - OBISKOVALCI, b) razvijamo in negujemo odnos z zainteresiranimi oziroma potencialnimi kupci - POTENCIALI in c) ustvarjamo in zadržujemo kupce z našo ponudbo. ABC metoda predstavlja glavne procese in kritične aktivnosti celovitega poslovnega modela za pridobivanje in zadrževanje kupcev.
Spletna stran ima pomembno vlogo pri vseh aktivnostih glavnih treh procesov.

A. Obiskovalci

Da bi zagotovili obiskovalce na naši spletni strani, moramo izvajati naslednje tri sklope aktivnosti: gradnja občinstva, spletni promet in vsebinski marketing.
Gradnja občinstva se nanaša na našo prisotnost na socialnih omrežjih z osebnimi in poslovnimi profili, poslovnimi stranmi, odprtimi in zaprtimi skupinami. Namen je, da gradimo občinstvo ali skupnost (naročniki, sledilci, skupine) v povezavi z našo poslovno dejavnostjo.
Spletni promet pomeni, da ustvarjamo in usmerjamo obisk na našo spletno stran z objavljanjem vsebin (brezplačni ali organski promet) in oglaševanjem (plačljivi promet).
Vsebinski marketing v tej fazi vsebuje ustvarjanje, objavljanje in promocijo brezplačnih vsebin (Ungated Content Marketing), kot so blog objave, podkasti, video vsebine...

B. Potenciali

V tej fazi izvajamo naslednje sklope aktivnosti: ustvarjanje potencialov, negovanje potencialov in vsebinski marketing. Glavni namen je, da identificiramo zaniteresirane oziroma potencialne kupce v prihodnosti.
Ustvarjanje potencialov (Lead Generation) pomeni ponujanje uporabnih vsebin v zameno za kontaktne podatke. S pridobivanjem kontaktov ustvarjamo listo ali bazo zainteresiranih za naše vsebine in našo ponudbo.
Negovanje potencialov (Lead Nurturing) se nanaša na negovanje interesa in razvijanje odnosa s ponujanem dodatnih uporabnih vsebin. Te aktivnosti se izvajajo s sistemom elektronske pošte oziroma email marketingom.
Vsebinski marketing vsebuje "zaklenjene" vsebine (Gated Content Marketing) kot so različna PDF gradiva, video vsebine, študije primerov... Večina teh vsebin je shranjenih in dostopnih na naši spletni strani, na pristajalnih straneh.

C. Kupci

V tej fazi izvajamo ponudbo oziroma prodajamo svoje storitve in izdelke z redno prodajo in prodajnimi akcijami. Tudi v tej fazi so vsebine in vsebinski marketing obvezen sestavni del naše ponudbe.
Redna prodaja (Evergreen Offers) pomeni avtomatizirano ponujanje storitev in izdelkov.
Prodajne kampanje (Launch Offers)  so lahko različne enkratne prodajne akcije obstoječih in novih storitev in izdelkov.
Vsebinski marketing se nanša na plačljive vsebine (Premium Content Marketing), ki so lahko digitalni produkti ali pa kombinacija različnih izdelkov in storitev. Tudi v tem primeru - odvisno od modela - ima spletna stran pomembno vlogo. Celoten proces nakupa, dostave in podpore lahko poteka na spletni strani.

Dodatne vsebine:

PREBERI
V blog objavi Digitalni in vsebinski marketing: osnovni koncepti so predstavljeni osnovni pojmi, vloga digitalnega in vsebinskega marketinga ter ideja ABC metode, ki združuje digitalni in vsebinski marketing v celovit poslovni model.

Digitalni marketing


PREBERI
V blog objavi ABC metoda so bolj podrobno predstavljeni glavni procesi in kritične aktivnosti. Večina poslovnih modelov vsebuje navedene aktivnosti, prilagojene specifični poslovni dejavnosti.

3. PRIMER POSLOVNEGA MODELA: COACHING

Poslovni proces

Kako procesi in aktivnosti, ki so bili predstavljeni v prejšnjem poglavju, potekajo v okviru specifične poslovne dejavnosti? Predstavil bom možne procese in aktivnosti, ki jih lahko izvajamo v oviru coaching dejavnosti. Coaching je možno izvajati preko spleta, v živo ali v kombinirani obliki.
1. Pridobiti pozornost. V digitalnem svetu, kjer smo ponudniki in potencialni kupci prisotni na socialnih omrežjih in obstaja ogromno komunikacije v vse smeri, je naša prva naloga, da s specifičnim sporočilom naslovimo specifičen problem pri specifični ciljni skupini. Z drugimi besedami, pridobiti želimo pozornost idealnih potencialnih kupcev.
2. Povabiti v naš svet. Z objavami (brezplačne vsebine) na naših profilih vabimo zainteresirane, da nam sledijo, da se naročijo na elektronske novice. S ponujanjem uporabnih vsebin (zaklenjene vsebine) v zameno za elektronske naslove začnemo graditi mailing listo.
3. Začeti graditi odnos. Osnova je, da z email marketingom oziroma ponujanjem dodatnih uporabnih vsebin negujemo interes in gradimo odnos. Na področju coachinga je pomembno, da skozi vsebine delimo tudi svoje zgodbe in vrednote. Ker je coaching zaupen proces, se potencialni klienti ne odločajo hipno za coaching storitve, ampak si vzamejo čas, da spoznajo ponudnika in ocenijo, ali mu lahko zaupajo.
4. Vprašati za "prvi zmenek". V tem koraku laho ponudimo brezplačno srečanje v živo, srečanje preko spleta ali pa samo telefonski klic, kjer nevsiljivo razložimo koristi sodelovanja.
5. Pridobiti prve kliente. V nadaljevanju ponudimo plačljive pakete in programe. Idealno je, da pri izvedbi presežemo pričakovanja s svojim pristopom.
Specifično za coaching storitve je, da slej kot prej mora priti do kontakta (na podlagi poizvedovanja ali priporočil) in da proces spoznavanja in zaupanja - pred odločitvijo za nakup storitve - terja svoj čas.

Trije koraki za pridobivanje coaching klientov

Kljub temu, da govorimo o specifični poslovni dejavnosti, lahko vidimo, da gre v ozadju za tri univerzalne principe ali procese, kot so predstavljeni pri ABC metodi. Spletna stran služi kot temeljna platforma preko katere se izvajajo trije procesi.
Spletni promet (Traffic). Prisotni smo na socialnih omrežjih, kjer nagovarjamo potencialne kupce in jih usmerjamo na našo spletno stran s ponujanjem uporabnih vsebin.
Ustvarjanje potencialov (Leads). Ko imamo kontake, z email marketingom negujemo interes in gradimo zaupljiv odnos.
Prodaja (Sales). V zadnjem koraku (ki ni nujno zadnji) ponudimo svoje coaching storitve, prodaja in dostava/izvedba storitev pa je lahko na spletu, v fizični ali kombinirani obliki.
Ko oblikujemo poslovni model in načrtujemo spletno stran za svojo poslovno dejavnost, moramo upoštevati tri glavne procese in kritične aktivnosti, ki jih ABC metoda združuje v celovit poslovni model.

Dodatne vsebine:


Digitalni marketing


PREBERI
V blog objavi Kako začeti online coaching business: trije koraki za pridobivanje klientov so bolj podrobno predstavljene značilnosti coaching dejavnosti in prilagoditev ABC metode za prodobivanje coaching klientov.

Digitalni marketing


PREBERI
V blog objavi Vsebinski marketing so podrobneje predstavljene tri kategorije vsebin za celovito podporo poslovnega modela po ABC metodi.

4. PRIMER SPLETNE STRANI: PROMOCIJA COACHING DEJAVNOSTI

Osnovni elementi poslovne spletne strani

Najprej bom predstavil osnovne elemente oziroma strani in podstrani spletne strani, ki podpira tri glavne procese poslovnega modela po ABC metodi. V nadaljevanju pa bosta predstavljeni enostavna in napredna postavitev spletne strani za promocijo coaching dejavnosti.
A. Obiskovalci (gradnja občinstva, spletni promet, brezplačne vsebine). Strani in podstrani, ki podpirajo to fazo, so: domača stran/domov, o meni/nas, kontaktni podatki, povezve do socialnih kanalov, blog in/ali podkast. 
B. Potenciali (ustvarjanje potencialov, negovanje potencialov, zaklenjene vsebine). Strani in podstrani, ki podpirajo to fazo, so največkrat podstrani, poimenovane viri ali brezplačne vsebine, ki vsebujejo seznam zaklenjenih uporabnih vsebin. Povezave na seznamu pa lahko vodijo na prodstrani ali pristajalne strani za posamično zaklenjeno vsebino. Če nimamo podstrani viri ali brezplačne vsebine s seznamom uporabnih vsebin, potem so povezave do posamičnih pristajalnih strani za posamično zaklenjeno vsebino v blog objavah ali oglasih, ki promovirajo posamično zaklenjeno vsebino. Na teh pristajalnih straneh so obrazci za zajemanje kontaktnih podatkov, ki so povezani s sistemom za elektronsko pošto. Tudi strani, kjer so vsebine za negovanje potencialov, so največkrat pristajalne strani in niso vidne na domači strani ali na drugih podstraneh.
C. Kupci (redna prodaja, prodajne kampanje, premium oziroma plačljive vsebine). Strani in podstrani, ki podpirajo to fazo, so: storitve/izdelki, pristajlne strani za posamične storitve/izdelke, prodajne strani, zahvalne ali potrditvene strani, spletna trgovina, spletna učilnica itd.. V to kategorijo, odvisno od poslovnega modela, lahko uvrstimo tudi druge strani, ki so povezane z dostavo izdelkov, prodajno in po prodajno podporo, forumi za skupnosti kupcev itd.
Druge obvezne strani so: splošni pogoji poslovanja, politika zasebnosti, piškotki.

Pet glavnih strani za promocijo coaching dejavnosti

Minimalno število strani oziroma informacij, ki jih mora imeti vsaka coaching spletna stran, so:
Domča stran: Kdo si in kako mi lahko pomagaš?
O meni: Kdo si in zakaj naj ti zaupam?
Storitve: Kako mi lahko pomagaš in zakaj naj ti zaupam?
Kontakt: Kako te lahko kontaktiram?
Obvezne strani: splošni pogoji poslovanja in politika zasebnosti.

Dodatne strani za promocijo coaching dejavnosti

V skadu z ABC metodo je možno osnovno strukturo in postavitev nadgraditi še z: a) blogom ali podkastom, povezavami do socialnih kanalov; b) podstranmi za brezplačne zaklenjene vsebine in c) prodajnimi stranmi, spletno učilnico in s stranjo za najbolj pogosto postavljena vprašanja.
Za osnovno postavitev - pet glavnih strani - zadostujejo spletna stran, ki jo postavimo v Word Pressu, tema za spletno stran in osnovni funkcionalni vtičniki. Za naprednejšo postavitev pa potrebujemo še dodana orodja ali sisteme, ki jih povežemo z osnovno postavitvijo. Potrebujemo še sistem za email marketing, orodja za spletno nakupovanje in procesiranje plačil, spletno učilnico, sistem za naročanje klientov, orodja za video konference, video gostovanje itd..
V naslednjem poglavju predstavim osem gradnikov spletne strani (poslovnega modela) za promocijo in prodajo spletnih tečajev.

Dodatne vsebine:


Digitalni marketing


PREBERI
V blog objavi Spletna stran za online coaching business so podrobneje predstavljene značilnosti spletne strani za promocijo coaching dejavnosti.

5. PRIMER SPLETNE STRANI: PRODAJA SPLETNIH TEČAJEV

Samo spletna stran ni dovolj za uspešen poslovni proces

Če spletno stran uporabljamo samo za namen promocije svoje poslovne dejavnosti (metafora imenika), potem je dovolj osnovna struktura in postavitev minimalnega števila pod strani in pristajalnih strani. Kot je bilo prikazano v prejšnjem poglavju, za minimalno promocijo coaching dejavnosti potrebujemo pet strani, ki jih tehnično lahko postavimo na eni sami strani, ki nas s klikom na kazalo oziroma meni preusmeri oziroma preskoči na specifičen vsebinski del ali poglavje te strani.
Če pa spletno stran uporabljamo kot temeljno platformo za vse tri glavne procese po ABC metodi (metafora magneta), potem moramo spletno stran povezati ali dopolniti z drugimi sistemi ali orodji, ki skupaj tvorijo celovit poslovni model.
S tem izzivom sem se srečal, ko sem načrtoval in postavljal spletno stran za promocijo vseh svojih storitev in spletno prodajo spletnih tečajev.

Osem gradnikov poslovnega modela za promocijo in prodajo spletnih tečajev

Osem gradnikov celovitega poslovnega modela lahko razumemomo kot osem minimalnih elementov ali projektov, ki jih moramo zgraditi in povezati v celoto. Vsak gradnik je vsebinsko in funkcionalno povezan s spletno stranjo, ki predstavlja temeljno platformo za vse procese v okviru poslovne dejavnosti.
Minimalni branding. Na začetku lahko izberemo barvo, obliko črk in enostaven logotip, ki jih bomo uporabljali na svoji spletni strani in pri vsebinskem marketingu: vsi marketinški materiali za brezplačne, zaklenjene in premium vsebine. Naštete elemente vključimo v vse naslednje projekte.
Spletno pozicioniranje. Na katerih socialnih kanalih želimo biti pristotni z namenom izvajanja aktivnosti za podporo procesov naše poslovne dejavnosti? Spletno pozicioniranje pomeni, da se ustrezno pozicioniramo na socialnih omrežjih z osebnimi in poslovnimi profili, poslovnimi stranmi, javnimi in zaprtimi skupinami itd.. Sam izbor socialnih kanalov je odvisen od narave poslovne dejavnosti in preferenc naših ciljnih skupin. Z drugimi besedami, biti moramo prisotni tam, kjer so prisotni naši potencialni kupci in izvajati aktivnosti faze A: gradnja občinstva, spletni promet, brezplačne vsebine.
Spletna stran. Omenil sem že, da mora spletna stran biti načrtovana in postavljena tako, da podpira procese A, B, in C oziorma vse kritične aktivnosti. Sama spletna stran ni dovolj, ker ne zagotavlja vseh funkcionalnosti, ki jih potrebujemo za celovit poslovni model. V primeru ponudnikov spletnih trgovin je možno, da paketi že vsebujejo elemente, ki jih bom naštel v nadaljevanju. V mojem primeru nisem (za)kupil celovite rešitve, ki vsebuje vse elemente za promocijo in prodajo spletnih tečajev, ampak sem celoviti poslovni model zgradil tako, da sem osnovno postavitev spletne strani v WordPressu nadgradil z orodji in sistemi, ki zagotavljajo funkcionalnosti za promocijo in prodajo spletnih tečajev.
Email marketing. Email marketing pride do izraza v fazah B in C. Ponudba na tem področju je zelo raznolika, od enostavnih sistemov za email marketing do sofisticiranih sistemov za upravljanje odnosov s kupci (CRM sistemi). Enostavni sistemi omogočajo integracijo s spletno stranjo; zajemanje kontaktnih podatkov preko obrazcev, ki se vgradijo na spletni strani; vodenje različnih seznamov potencialov in kupcev - segmentiranje; izvajanje avtomatiziranih kampanj; izvajanje enkratnih kampanj - obveščanje; izdelavo različnih analitičnih poročil itd.. Z email marketingom torej ustvarjamo in negujemo potenciale, izvajamo prodajne aktivnosti in zagotavljamo podporo kupcem.
Nakupovalna karta. Nakupovalna karta je lahko samostojen sistem, lahko pa vkljčuje tudi procesiranje plačil, ki bo predstavljeno v nadaljevanju. Nakupovalna karta omogoča kupcem, da izberejo produkte, ki jih želijo kupiti in jih odložijo v "nakupovalno košarico".
Procesiranje plačil. Ko je opravljen spletni nakup s plačilno kartico, sistem za procesiranje plačil tehnično izvede vse plačilne transakcije med bančnimi sistemi in računi.
Spletna učilnica. V mojem primeru spletno učilnico zagotavlja vtičnik, ki je sestavni del paketa teme za WordPress spletno stran. V spletni učilnici so shranjeni spletni tečaji - brezplačne in plačljive vsebine.
Analitika. V predstavljenem poslovnem modelu želimo spremljati "številke", ki se nanašajo na tri glavne procese. Na podlagi spremljanja in zbiranja podatkov, v nadaljevanju načrtujemo in izvajamo različne aktivnosti z namenom optimalnega izvajanja vseh procesov. Analitiko oziuroma analitična poročila lahko zagotavljajo že posamezna orodja - podsistemi, možna pa je tudi integracija in izmenjava podatkov med sistemi. Google ponuja številna orodja za spremljanje vseh procesov, ki se dogajajo na spletni strani in povezanimi sistemi.
Pri načrtovanju in postavljanju spletne strani je dobro, da vnaprej preučimo, kaj vse bomo potrebovali za celovit poslovni model. 

Dodatne vsebine:


Digitalni marketing


PREBERI
V blog objavi Gradniki poslovnega modela so posamezni gradniki bolj podrobno predstavljeni.

Digitalni marketing


PREBERI
V blog objavi Video orodja za vsebinski marketing so predstavljena orodja za pripravo, snemanje, urejanje in objavljanje video vsebin. V okviru dejavnosti promocije in prodaje spletnih tečajev obstajajo različne možnosti gostovanja video vsebin za naše spletne tečaje.

Digitalni marketing


PREBERI
V blog objavi Spletne delavnice: od ideje do izvedbe je predstavljena matodologija priprave in izvedbe spletnih delavnic ali drugih spletnih dogodkov: izbira teme, priprava vsebin, priprava prodajne strani, promocija in prodaja, praktična izvedba. Če spletno delavnico tudi posnamemo, jo lahko potem uporabimo tudi kot samostojen spletni tečaj.

6. KAKO NAČRTOVATI SPLETNO STRAN ZA TVOJ POSEL

Digitalni marketing za samostojne podjetnike začetnike - spletni tečaj

Spletni tečaj Digitalni marketing za samostojne podejtnike je rezultat mojega učenja in izkušenj pri razvoju, promociji in prodaji spletnih tečajev. Prehojena pot ni bila enostavna. Na začetku je bilo veliko navdušenje, potem pa so se pojavljala nova vprašanja in novi izzivi, kako do končnega cilja. Verjamem, da bo spletni tečaj marsikomu, ki se odpravlja ali pa je že na tej poti, prihranil zmedo, čas, denar in napor pri razvoju lastnega poslovnega modela.

Kako začeti in preživeti v digitalnem svetu? Kako prodajati svoje znanje na spletu?
Predstvljeni so: 1) osnovi koncepti in procesi digitalnega in vsebinskega marketinga, 2) ABC metoda za razvoj poslovnega modela, 3) predlogi kako in kje začeti - osnovni gradniki in orodja ter 4) osnovna znanja in veščine, ki jih potrebuje vsak podjetnik začetnik.

Načrtovanje spletne strani - spletni tečaj

Spletni tečaj Načrtovanje spletne strani je rezultat implementacije ABC metode v praksi: pri razvoju poslovnega modela za promocijo in prodajo spletnih tečajev. V spletnem tečaju so podrobneje predstavljene moje izkušnje in vsebina tega vodnika. Na podlagi vsebine tečaja boste lažje sami načrtovali in postavili svojo spletno stran za vašo poslovno dejavnost. Če spletne strani ne boste postavljali sami, boste lažje opredelili zahteve vaše spletne strani, ki naj bi jo pripravil izbrani ponudnik.

Če želimo sami postaviti spletno stran za svojo poslovno dejavnost, lahko ta projekt postane nočna mora. Kaj vse naj vključuje spletna stran? Katera tehnična orodja potrebujem? Koliko to vse skupaj stane? Marsikdo pa tudi odlaša z objavo spletne strani zaradi strahu "Kaj bodo rekli?" Spletni tečaj vsebuje številne odgovore na zgornja vprašanja. Najprej je predstavljen širši kontekst online poslovanja in vloge spletne strani v procesih marketinga in prodaje. V drugem modulu je predstavljena celovita struktura in vsebinski elementi, ki jih mora vebovati spletna stran za podpiranje poslovne dejavnosti. V tretjem modulu predstavim vsa orodja, ki sem jih sam uporabil za načrtovanje in postavitev spletne strani. V četrtem modula predstavim praktično upoabo vsega zgoraj navedenega na primeru moje spletne strani za prodajo spletnih tečajev in promocijo drugih storitev, ki jih ponujam. Na podlagi vsebin spletnega tečaja boste lahko sami načrtovali in postavili spletno stran. Tudi če jo ne boste sami postavljali, boste naročniku jasno skomunicirali vaše zahteve.

ABC digitalni marketing - Facebook skupina

Če vam je bila vsebina tega vodnika in dodatnih vsebin zanimiva in uporabna, vas vabim, da se pridružite moji brezplačni Facebook skupini ABC digitalni marketing. Skupina je namenjena potencialnim in obstoječim samostojnim podjetnikom, ki želijo deliti in pridobivati uprabna znanja drug od drugega. Sam preko skupine ponujam nasvete, uporabna orodja, usposabljanja, coaching storitve, spletne tečaje in vam pomagam, da sami zgradite svoj poslovni model z ABC metodo - brez nepotrebnega zapravljanja časa, denarja in napora. Vabljeni.

Dodatne vsebine:


Digitalni marketing


PREBERI
V blog objavi Znanja in veščine za digitalni marketing so povezeta znanja in večine, ki jih potrebujemo, če želimo sami zgraditi svoj poslovni model z ABC metodo.

7. O AVTORJU

Predstavitev

Džemal se v vlogi samostojnega podjetnika ukvarja z naslednjimi področji: NLP izobraževanja, NLP coaching, razvoj vodenja, znanstveno raziskovanje, organizacijski razvoj, digitalni marketing.
Ko se je navdušil za splente tečaje, je zelo hitro ugotovil, da brez vsebinskega in digitalnega marketinga ne bo šlo.
Svoje znanje in izkušnje na tem področju je delil tudi na 9. digitalnem laboratoriju

Socialni kanali

Z menoj se lahko povežete na mojih socialnih kanalih.

Dodatne vsebine:


Digitalni marketing


PREBERI
V blog objavi Predstavitveni video: kako se predstaviti v minuti ali manj podrobneje predstavim (pod video posnetkom), kako lahko sami pripravite svoj predstavitveni video.

Delite povezavo do vodnika na socialnih omrežjih:

>