fbpx

Premagaj strah pred javnim nastopanjem in razvij veščine prezentiranja (priročnik)

Zakaj je prvih strah, drugi pa uživajo in navdušujejo s svojo zgodbo?

Povzetek priročnika:

PROBLEM

Strah pred javnim nastopanjem. Izzivi so razvrščeni v tri glavne kategorije: VSEBINA - kaj povedati, GOVOREC - kako povedati in PUBLIKA - kako pridobiti zaupanje in motivirati publiko.

POT DO REŠITVE

Tri orodja za razvijanje veščin prezentiranja in javnega nastopanja: učni stili in posredovanje informacij, komunikacijske vloge in vzorci, pripovedovanje zgodb.

REŠITEV

Samozavestno in prepričljivo prezentiranje in javno nastopanje: sistematična priprava, suverena izvedba in navdušena publika, ki je pripravljena za akcijo.

Načrtovanje vsebine

Spoznajte orodje, ki rešuje tri največje probleme prezentiranja in javnega nastopanja. Naučite se kako načrtovati in samozavestno ter prepričljivo izvesti prezentacijo na katerokoli temo.

Komunikacijske vloge

Spoznajte orodje, ki vam pomaga razviti osebni stil prezentiranja. Naučite se čustveno izražati, ustvariti interes pri publiki in prepričljivo prezentirati.

Zgodbe

Orodje, ki vam pomaga vzpostaviti čustveni odnos s publiko. Naučite se kako ustvariti povezanost, avtoriteto in čustveno vplivati na publiko.

Česa nas je strah

Nihče od nas ni rojen govorec. Nihče se ni rodil s sposobnostjo karizmatičnega nastopanja pred drugimi. Zagotovo ste se že kot (učenec, študent, starš, strokovnjak, vodja itd.) srečali s situacijo, ko ste morali vstati, stopiti naprej in spregovoriti pred publiko. Vsi se srečamo z največjimi strahovi javnega nastopanja, ki se nanašajo na vsebino, govorca in publiko.
Če se ne soočimo s temi strahovi in se ne naučimo samozavestno in prepričljivo javno nastopati, si zapiramo številne priložnosti za osebni in strokovni razvoj. Ali se prepoznate v naslednjih opisih?
VSEBINA

Ne vemo kaj povedati. Imamo premalo ali preveč vsebine. Kaj je pomembno in kaj ni? Kako načrtovati prezentacijo ali javni nastop? Kako si zapomniti vsebino in zaporedje? Kako odgovarjati na morebitna vprašanja? Kaj, če nisem strokovnjak na nekem področju? Vse to vpliva na samozavest govorca.

GOVOREC

Ukvarjamo se sami s seboj. Sprašujemo se o svojem počutju in izgledu. Stiska nas v trebuhu ali prsih. Imamo suho grlo. Glas se nam trese. Zaradi treme ne moremo spati. Kaj, če publika opazi mojo negotovost?

PUBLIKA

Kaj, če oni vedo več kot jaz? Kaj, če me bo kdo provociral? Kaj, če me ne bodo poslušali in spoštovali? Kaj, če me bodo ignorirali? In tako naprej... začaran krog razmišljanja in čustvovanja, ki nam preprečuje načrtovati in izvesti samozavesten in prepričljiv javni nastop ali prezentacijo.

Trije problemi in tri rešitve

Predstavljene so tri glavne kategorije strahov pred javnim nastopanjem in tri možna orodja, ki nam lahko pomagajo pri razvijanju veščin prezentiranja in javnega nastopanja.

Moja zgodba

Tri orodja, ki so predstavljena v nadaljevanju, sam uporabljam pri svojem delu v različnih vlogah. Na kratko je predstavljena pot od strahu pred javnim nastopanjem do samozavestnega prezentiranja.

"Vem kako je, ko bi najraje zbežali in se skrili... ampak slej ko prej... sledi javni nastop."

VSEBINA

Načrtovanje vsebine
Uspešni govorci imajo sistematičen pristop načrtovanja svojih prezentacij in javnih nastopov. Večji del uspeha se skriva v dobri pripravi.
Razumeli boste različne stile učenja in kako vsak stil obdeluje informacije. Dobili boste orodje za načrtovanje in izvedbo prepričljivih prezentacij. Ko imate jasen cilj in načrt ter strukturirano vsebino, odpadejo negotovost, trema in strah pred publiko.

Problem: VSEBINA

Ne vemo kaj povedati. Imamo premalo ali preveč vsebine. Kaj je pomembno in kaj ni? Kako načrtovati prezentacijo ali javni nastop? Kako si zapomniti vsebino in zaporedje? Kako odgovarjati na morebitna vprašanja? Kaj, če nisem strokovnjak na nekem področju? Vse to vpliva na samozavest govorca.

Orodje: STILI UČENJA

Orodje temelji na modelu izkušenjskega učenja, ki ponuja vpogled v procese zaznavanja, obdelave in odzivanja na sprejete informacije. Prav tako ponuja praktične napotke za nagovarjanje različnih učnih stilov.

Prvi korak: KAJ POVEDATI

Orodje, ki naslavlja učne stile in rešuje tri največje probleme javnega nastopanja.


CILJI (strani 7 - 12 v gradivu)

 • Razumevanje procesa izkušenjskega učenja.
 • Jasna struktura za posredovanje informacij.
 • Zapomniti si vsebino prezentacije ali javnega nastopa.

Druki korak: KAKO PRIPRAVITI VSEBINO

Načrt, ki daje samozavest govorcu in vsebine za raznoliko publiko.


CILJI:

 • Minimalna vsebinska priprava.
 • Enostaven načrt.
 • Postavljen časovni okvir.

Primer uporabe strukture v blog objavi:

Tretji korak: DOBRA PREZENTACIJA

Samozavestna prezentacija brez napetosti, stresa in treme.


CILJI (strani 20 - 24 v gradivu)

 • Sproščen nastop.
 • Usmerjenost na vsebino in publiko.
 • Spremljanje odzivanja publike.

GOVOREC

Slog prezentiranja
Na stil ali slog prezentiranja se lažje osredotočimo, ko se ne ukvarjamo z vsebino. Svoj avtentični stil lažje izražamo, ko smo sproščeni.
Začeli boste razvijati svoj slog prezentiranja, ki temelji na komunikacijskih vlogah. Ne boste se več obremenjevali sami s seboj, ampak boste osredotočeni na neverbalno odzivanje publike,  na vašo verbalno in neverbalno komunikacijo. Začeli boste uživati v prezentiranju.

Problem: GOVOREC

Ukvarjamo se sami s seboj. Sprašujemo se o svojem počutju in izgledu. Stiska nas v trebuhu ali prsih. Imamo suho grlo. Glas se nam trese. Zaradi treme ne moremo spati. Kaj, če publika opazi mojo negotovost?

Orodje: KOMUNIKACIJSKE VLOGE

Raziskave dokazujejo, da imajo posamezniki, ki ustrezno izražajo čustva, večji socialni vpliv na druge ljudi. Hitro pritegnejo pozornost in so bolj prepričljivi. Z lahkoto upravljajo čustva sogovornikov, posameznikov ali skupin.

Četrti korak: SLOG PREZENTIRANJA

Komunikacijske vloge, ki nam omogočajo razviti osebni slog.


CILJI:

 • Čustveno izražanje.
 • Ustvarjanje interesa.
 • Prepričljivo nastopanje.

Peti korak: KAKO PRIPRAVITI SLOG

Osebna energija, ki pritegne pozornost publike.


CILJI (strani 34 - 38 v gradivu)

 • Razviti osebni slog prezentiranja.
 • Spodbujati interakcijo.
 • Prepričljivo predstaviti vsebino.

Šesti korak: PREPRIČLJIVA PREZENTACIJA

Strast, ki čustveno prevzame publiko.


CILJI (strani 39 - 43 v gradivu)

 • Samozavesten in prepričljiv nastop.
 • Čustveno vplivanje na publiko.
 • Igriva uporaba lastnega sloga.

PUBLIKA

Dober stik s publiko
Z lahkoto se osredotočimo na interakcijo s publiko, ko nismo obremenjeni z vsebino in ko se sproščeno izražamo.
Spoznali boste osnovne elemente zgodb in razumeli, kako ustvariti čustven odnos s publiko, kaj pomeni identifikacija za proces vplivanja. Znali boste ustvariti povezanost, avtoriteto in čustveno vplivati na publiko. Vaše sporočilo bo inspiracija za publiko.

Problem: PUBLIKA

Kaj, če oni vedo več kot jaz? Kaj, če me bo kdo provociral? Kaj, če me ne bodo poslušali in spoštovali? Kaj, če me bodo ignorirali? In tako naprej... začaran krog razmišljanja in čustvovanja, ki nam preprečuje načrtovati in izvesti samozavesten in prepričljiv javni nastop ali prezentacijo.

Orodje: ZGODBE

Narativna transportacija je samo eden od strokovnih pojmov, ki razlaga procese, ki se dogaja med pripovedovanjem in poslušanjem zgodb. Hipnotično vplivanje je možno razumeti in se ga tudi naučiti. 

Sedmi korak: KAKO PRIDOBITI ZAUPANJE

Struktura zgodb, ki imajo hipnotični vpliv na publiko.


CILJI:

 • Ustvariti čustveno povezanost.
 • Ustvariti avtoriteto.
 • Čustveno vplivanje na publiko.

Osmi korak: KAKO PRIPRAVITI ZGODBO

Zgodbe, ki podkrepijo vaše sporočilo in navdušijo publiko.


CILJI (strani 51 - 56 v gradivu)

 • Uporaba zgodb v prezentaciji.
 • Uporaba univerzalnih elementov.
 • Pritegniti publiko v zgodbo.

Deveti korak: NAVDUŠUJOČA PREZENTACIJA

Ko vas publika doživi kot avtoriteto in vam želi slediti.


CILJI (strani 57 - 61 v gradivu)

 • Okrepiti čustven odnos s publiko.
 • Demonstrirati avtoriteto.
 • Navdušiti za akcijo.

RAZVIJANJE VEŠČIN PREZENTIRANJA IN JAVNEGA NASTOPANJA

Ko razvijemo veščine prezentiranja, strah pred javnim nastopanjem poči kot balonček.
Vsi, ki so uspešni in uživajo v javnem nastopanju, so se sočili z glavnimi strahovi tako, da so razvijali svoje znanje in veščine ter pridobivali izkušnje. Načrtno so razvijali strategije za premagovanje največjih strahov javnega nastopanja.

Celovita rešitev

Vsa predstovljena orodja so združena v celovit program postopnega razvijanja veščin prezentiranja. Predstavljena je tudi razlika med prezentirajem in prepričevanjem ter različne ravni osebnega in strokovnega razvoja.

Načini razvijanja veščin prezentiranja in javnega nastopanja

SAMOSTOJNO
SPLETNI TEČAJ
DELAVNICA
INDIVIDUALNI COACHING
DELOVNO OKOLJE

Na področju razvoja veščin vodenja predstavljajo veščine prezentiranja temelj za doseganje idealov vodenja.

ČAS ZA AKCIJO

Veščine prezentiranja in javnega nastopanja so temelj osebnega in poslovnega razvoja in uspeha.
Predstavljajte si, kako bi se počutili na odru... samozavestno in prepričljivo nastopate... navdušujete publiko s svojo zgodbo... uživate v aplavzu in soju žarometov. Navdušite s svojo zgodbo.

Spletni tečaj - promocijska ponudba

Spletni tečaj (vsi video posnetki) ponuja tri praktična orodja za enostavno in hitro premagovanje treh kategorij strahov pred javnim nastopanjem. Za vsako orodje ponuja: 1) razumevanje orodja, 2) napotke za načrtovanje in 3) predloge za praktično vadbo.

Koda promocijkega kupona: PROMO37

Delavnica - čakalni seznam

Program izvajam tudi v obliki delavnic "v živo" z manjšimi skupinami. Načeloma so to eno ali dvo dnevne delavnice. Če želite biti obveščeni o terminih in lokacijah izvedb, se vpišite na čakalni seznam. Promocijske izvedbe bodo najprej ponujene tistim, ki bodo na čakalni listi. Z vpisom se ne obvezujete za nakup. Kadarkoli lahko odjavite obveščanje.

Individualni coaching

Pri soočanju s strahovi javnega nastopanja in ravzijanju veščin prezentiranja vam lahko pomagam tudi v obliki individualnega coachinga.

Premagaj strah pred javnim nastopanjem in razvij veščine prezentiranja (priročnik)

Zakaj je prvih strah, drugi pa uživajo in navdušujejo s svojo zgodbo?

Delite povezavo do priročnika na socialnih omrežjih:

>