fbpx

Prvi vtis na idealne kupce ali kliente vaših proizvodov ali storitev

Kaj želimo doseči, ko nas nekdo vpraša s čim se ukvarjamo ali ko se moramo predstaviti pred večjo skupino ljudi? Kako se predstavimo in kakšen odziv želimo doseči pri sogovornikih. Cilji so lahko različni: da smo zanimivi, da nas razumejo, da spodbudimo zanimanje, da nas želijo dodatno kaj vprašati, da naredimo vtis, da si nas zapomnijo, da jih spodbudimo k akciji, da se odzovejo na naše predloge itd.

Večina podjetnikov je nerodnih pri predstavljanju sebe in svoje poslovne dejavnosti. Prvi splošni problem je univerzalni strah pred javnim nastopanjem. Drugi problem je ta, da nimamo sistematično pripravljenih predstavitev za različne priložnosti. Tretji problem pa je lahko preprosta predstavitev:


Ukvarjam se z dejavnostjo x.


S takšno predstavitvijo ne bomo dosegli zgoraj navedenih ciljev. Negativna posledica je, da ne bomo dobili druge priložnosti za ustvarjanje prvega vtisa. Že pri prvem vzpostavljanju stika s potencialnimi kupci ali poslovnimi partnerji ne izkoristimo priložnosti za uspešno povezovanje in sodelovanje.

Rešitev je lahko vnaprej pripravljena vsebina za predstavitev poslovne dejavnosti po formuli za poslovno predstavitev, ki jo bom predstavil v nadaljevanju. Ko imamo že vnaprej pripravljeno in strukturirano predstavitev, odpadejo strah pred javnim nastopanjem, trema ali nerodnost, ker ne vemo kako bi se predstavili. Jasna struktura nam omogoča raznolike načine krajših in daljših predstavitev naše poslovne dejavnosti. Ko imamo jasno strukturo, lahko pripravimo in izvedemo predstavitev ustno, pisno ali pa v obliki video posnetka.


Formula za kratko predstavitev

Cilji formule, ki jo bom predstavil so: pridobiti pozornost, spodbuditi zanimanje, posredovati želene informacije, motivirati in spodbuditi nadaljnje korake. Osnovni elementi so PROBLEM, REŠITEV in  REZULTAT. Dodamo lahko (odvisno od konteksta) POSLOVNA DEJAVNOST in KREDIBILNOST. Na koncu pa lahko uporabimo POZIV K AKCIJI (angl. Call to action – CTA).


Problem

Ljudje se vedno odzovemo, ko nekdo govori o problemu, s katerim se lahko sami identificiramo – delno ali v celoti. Pozornost torej dobimo, ko predstavitev začnemo z opisovanjem problema, situacije, težav, ki so znani našim sogovornikom. Izpostavimo lahko splošne ali specifične probleme in njihove posledice, če jih ne bomo rešili.

V moji video predstavitvi:

Na začetku vsak podjetnik dvomi v svoj uspeh. Če se ne razvijaš, stagniraš in nazaduješ. Vsako podjetje, ki ne raste, propada. Če se posel ne razvija, podjetnik še bolj dvomi v svoj uspeh.

V drugem odstavku tega prispevka:

Večina podjetnikov je nerodnih...

Vzorec je zelo enostaven: konkretna težava, počutje in posledice, če problem ne bo rešen. Če boste na ta način začenjali svoje predstavitve, boste vedno dobili pozornost sogovornikov.


Rešitev

V nadaljevanju, ko že imamo pozornost in zanimanje sogovornikov ali publike, lahko svojo dejavnost, proizvod, storitev, konkretno orodje predstavimo kot možno rešitev za problem, ki smo ga omenili v prvem delu.

V moji video predstavitvi:

Ponujam razvoj osebnih, socialnih in poslovnih kompetenc za …

V četrtem odstavku tega prispevka:

Rešitev je lahko vnaprej pripravljena vsebina za predstavitev poslovne dejavnosti po formuli za poslovno predstavitev, ki jo bom predstavil v nadaljevanju…


Rezultat

Kakšne so koristi ali izidi uporabe predlagane rešitve? Kaj bo nekdo dosegel, postal, počel, dobil, imel, se počutil, ko bo uporabil rešitev, ki jo ponujamo. Opišemo lahko splošne ali zelo konkretne rezultate.

V moji video predstavitvi:

OSEBNI USPEH: uresničitev osebnih ciljev in vizije, POSLOVNI USPEH: uresničitev poslovne ideje.

V petem odstavku tega prispevka:

Ko imamo že vnaprej pripravljeno in strukturirano predstavitev, odpadejo strah pred javnim nastopanjem, trema ali nerodnost, ker ne vemo kako bi se predstavili.


Poslovna dejavnost, izdelki in storitve

V tem delu, ko imamo še večjo pozornost sogovornikov, lahko predstavimo svojo poslovno dejavnost in storitve, ko gre za splošno predstavitev. Ko gre za predstavitev posamične storitve ali proizvoda, lahko podrobno opišemo kako naša storitev ali proizvod deluje in zakaj je to idealna rešitev za doseganje zgoraj navedenih ciljev.

V moji video predstavitvi:

Področja storitev: NLP – nevrolingvistično programiranje, NLP coaching, razvoj vodenja, družboslovno raziskovanje, organizacijski razvoj, digitalni marketing
Storitve: spletni tečaji, delavnice, coaching, mentorstvo, svetovanje

V petem odstavku tega prispevka:

Jasna struktura nam omogoča raznolike načine krajših in daljših predstavitev naše poslovne dejavnosti. Ko imamo jasno strukturo, lahko pripravimo in izvedemo predstavitev ustno, pisno ali pa v obliki video posnetka.


Kredibilnost

Zakaj smo vredni zaupanja? Zakaj bi nam verjeli? V tem delu se lahko predstavimo različno. Najbolj enostavna oblika je osebna predstavitev z navedbo osnovnih podatkov o sebi in poslovni dejavnosti. Večji učinek lahko dosežemo z demonstriranjem empatije za problem, ki smo ga navedli v uvodnem delu in demonstriranjem kompetentnosti in izkušenj pri reševanju tovrstnih problemov oziroma pri uporabi našega izdelka ali storitve.

V moji video predstavitvi so navedeni osnovni podatki ter povezava in QR koda s povezavo na mojo spletno stran. Lahko bi bila tudi povezava na podstran O meni.

V tem prispevku bom v nadaljevanju navedel moje izkušnje, znanje in rezultate, ki kažejo na kompetentnost.

Poziv k akciji

Poziv k akciji ali CTA je namenjen temu, da spodbudimo naslednji korak potencialnega sodelovanja. Ker so gledalci, bralci, poslušalci, sogovorniki že potegnjeni v zgodbo, obstaja večja verjetnost, da bodo sledili našemu pozivu. Lahko ponudimo dodatne vsebine ali pa kar konkretno prodajno ponudbo.

V moji video predstavitvi:

Vabljeni v spletno učilnico…brezplačni spletni tečaj… Strah pred javnim nastopanjem…Skeniraj katerokoli QR kodo.

V tem prispevku bom v nadaljevanju v primeru 2, ko bom povzemal formulo, pozval h konkretni akciji.


Povzetek formule

Če ste pozorno spremljali razlago in primere, ki sem jih navajal, ste že dobili dovolj znanja in navdušenja za uporabo formule pri svojih predstavitvah in nagovorih vaše publike. Zdaj boste v naslednjih dveh primerih z lahkoto prepoznali elemente formule.


Primer 1: Splošna uporaba – izjava o poslanstvu

Če ljudje dvomijo vase in svoj uspeh, se ne razvijajo in ne postavljajo ciljev. Ponujam razvoj osebnih, socialnih in poslovnih kompetenc za doseganje osebnega in poslovnega uspeha. Kompetentni ljudje so navdušeni in pripravljeni za akcijo. Začnejo pisati in živeti sovjo zgodbo. Živijo izpolnjeno življenje in navdušujejo druge s svojo zgodbo.
Moje poslanstvo: Navdušujem ljudi, da napišejo in živijo svojo zgodbo o uspehu.


Primer 2: Konkretna uporaba – promocija spletnega priročnika

Največja ovira za doseganje osebnega in poslovnega uspeha je strah pred javnim nastopanjem in pomanjkanje veščin prezentiranja. Če ne upamo stopiti naprej in samozavestno nekaj povedati, si zapiramo vrata osebnega in poslovnega uspeha. Rešitev, ki jo ponujam je program razvijanja veščin prezentiranja in javnega nastopanja, ki temelji na treh NLP orodjih. V programu se lahko naučite kako načrtovati vsebine svojih prezentacij in javnih nastopov, kako razviti osebni slog prezentiranja in kako ustvariti povezanost, avtoriteto in čustveno vplivati na publiko. Na začetku kariere sem tudi sam imel težave pri javnem nastopanju. Orodja in program, ki ga ponujam, so rezultat mojega dolgoletnega osebnega in strokovnega razvoja na področjih poučevanja, coachinga in vodenja. Sam uporabljam navedena orodja in drugim pomagam pri odpravljanju straha pred javnim nastopanjem in razvijanju veščin prezentiranja. Vsi, ki so šli skozi program, si upajo stopiti na oder in nekaj povedati. Več o programu lahko najdete v brezplačnem spletnem priročniku »Premagaj strah pred javnim nastopanjem in razvij veščine prezentiranja«.

Premagaj strah pred javnim nastopanjem in razvij veščine przentiranja

SPLETNI PRIROČNIK, PDF GRADIVO, MINI VIDEO TEČAJ

Kako lahko sami pripravimo predstavitveni video

Zdaj, ko poznate osnovne elemente strukturirane predstavitve in različne možnosti uporabe, bom podal nekaj praktičnih napotkov za samostojno pripravo predstavitvenega video posnetka.

1

Priprava prezentacije

V fazi, ko načrtujemo vsebino (tekst in grafika), si lahko zapiske pripravimo na papirju ali pa v digitalni obliki. Predstavitveno prezentacijo oblikujemo v orodju za pripravo prezentacij (PowerPoint) ali orodju za pripravo različnih oblik vsebin. Sam uporabljam orodje Canva.

2

Priprava zvočne datoteke

Če v video posnetku ne bomo uporabili svoj glas, lahko uporabimo že vnaprej pripravljene zvočne datoteke za ozadje oziroma spremljavo prezentacije. Na spletu lahko pridobite brezplačne datoteke, ki se lahko prosto uporabljajo v različnih izdelkih.

3

Priprava in urejanje video posnetka

Orodja za snemanje, urejanje in produkcijo video posnetkov ponujajo različne možnosti priprave in urejanja predstavitvenih prezentacij oziroma video posnetkov. Sam uporabljam orodje Camtasia, ki omogoča neposredno snemanje zaslona in/ali govorca, vnos dodatnih datotek (prosojnice, fotografije, zvočne datoteke itd.) ter urejanje in produkcijo video posnetkov. V Camtasio torej uvozimo prosojnice in zvočne datoteke, ki smo jih pripravili v prejšnjih dveh korakih in jih poljubno obdelamo ter dodamo različne vizualne in zvočne učinke. Vse skupaj shranimo kot projekt – mapa z vsemi datotekami, ki smo jih uvozili.

4

Produkcija video posnetka

Ko smo zadovoljni s svojim projektom oziroma izdelkom, ga izvozimo in shranimo kot samostojno video datoteko. Isti projekt lahko izvozimo in shranimo večkrat v različno kakovostne video datoteke, glede na namen uporabe.

5

Objava video posnetka

Video, ki smo ga pripravili, objavimo na lokaciji ali kanalu, ki bo primarna lokacija video posnetka. To je lahko na YouTube kanalu ali/in na zakupljeni lokaciji za video gostovanje. Odločitev o tem, kje bomo objavili video posnetek, je povezana z namenom uporabe, stroški gostovanja, možnostmi zaščite dostopa, možnostmi nadaljnje delitve in promocije.

Sam uporabljam kombinacijo kanala YouTube (nezaščitene video vsebine) in platforme Bunny.net, ki je platforma za gostovanje in delitev vsebin (CDN – Content Delivery Network) ter omogoča dodatno varnostno zaščito premium video vsebin.

6

Promocija video posnetka

Promocija predstavitvenega video posnetka pomeni, da ga delimo ali vgradimo na različnih digitalnih in fizičnih lokacijah. V kontekstu digitalnega marketinga lahko predstavitveni video uporabimo vsepovsod, kjer je možnost in priložnost, da predstavimo sebe in svojo dejavnost: profili na socialnih omrežjih, spletna stran, blog objave, digitalni izdelki itd.. Ko je vaša video predstavitev objavljena in promovirana, dela za vas 24/7.

Druge možnosti uporabe formule za kratko predstavitev

Osnovni namen predstavljene formule za kratko predstavitev je, da »potegnemo« bralce, poslušalce, gledalce v zanimivo zgodbo. Če smo svojo zgodbo pravilno pripravili in upoštevali zgoraj navedene elemente in principe, bomo bolj zanimivi, prepričljivi in uspešni pri vzpostavljanju prvega vtisa in razvijanju osebnih in poslovnih odnosov.

Ko pridobimo pozornost in nas poslušajo, lahko skladno z našim ciljem ali namenom zapeljemo predstavitev v različne smeri: spoznavanje, motiviranje, ponujanje sodelovanja, prodaja itd.. Formulo lahko uporabimo tudi v drugem gradivu in materialih kot so vizitke, brošure, katalog, članek itd. Vsakič, ko uporabimo formulo, imamo priložnost, da na koncu posredno ali neposredno pozovemo k akciji.

Torej, če vam je formula všeč in vidite uporabno vrednost, vas vabim, da pokukate v spletni priročnik »Premagaj strah pred javnim nastopanjem in razvij veščine prezentiranja«, kjer boste dobili še več uporabnih idej za predstavitve, prezentiranje in javno nastopanje.
Stopite naprej in navdušite s svojo zgodbo. Ko so ljudje navdušeni, začnejo pisati in živeti svojo zgodbo.

Premagaj strah pred javnim nastopanjem in razvij veščine przentiranja

SPLETNI PRIROČNIK, PDF GRADIVO, MINI VIDEO TEČAJ

Delite to objavo na socialnih omrežjih.

O AVTORJU

Področja o katerih pišem (kliknite na ikono):

NLP

COACHING

RAZVOJ VODENJA

RAZISKOVANJE

ORGANIZACIJSKI RAZVOJ

DIGITALNI MARKETING

>

- 70% v predprodaji !  

KODA: PRED30

spletni tečaj

BESEDE, KI PREPRIČAJO