fbpx

Politika zasebnosti

Uvodne določbe

Politika zasebnosti oziroma izjava posamezniku o obdelavi podatkov zagotavlja informacije in podrobno pojasnjuje, kako ponudnik (UPRAVLJAVEC) uporablja osebne podatke, ki nam jih posredujete ob obisku in pregledu spletne strani (OBISKOVALEC), ob naročanju in uporabi brezplačnih vsebin/storitev (NAROČNIK) in ob nakupu in uporabi plačljivih vsebin/storitev (KUPEC) na spletni strani dzemalduric.com ali/in neposredno pri ponudniku.

Določbe so skladne z določili Uredbe EU o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (GDPR), z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov, Splošnimi pogoji poslovanja ter priporočili Informacijskega pooblaščena. 

Glavni namen je zagotoviti najvišje možne standarde varovanja osebnih podatkov in vaše zasebnosti.

Upravljavec osebnih podatkov

  • Džemal Durić s.p. POSLOVNO SVETOVANJE
  • Cesta zmage 16, 1410 Zagorje ob Savi
  • Elektronska pošta: info(at)dzemalduric.com

Namen obdelave osebnih podatkov

Glavni namen obdelave osebnih podatkov je izvajanje poslovne dejavnosti upravljavca, ki posameznikom oziroma potrošnikom ponuja storitve poslovnega svetovanja in digitalne vsebine oziroma storitve informacijske družbe.

Podatki o obiskovalcu spletne strani. Če ste le obiskovalec spletne strani, o vas zbiramo podatke le z uporabo piškotkov. Politika piškotkov podrobneje ureja vrsto in način delovanja piškotov ter vaše pravice glede nastavitev in uporabe piškotkov.

Podatki o naročniku. Če naročite brezplačne izdelke/vsebine/storitve, ki vključujejo nadaljnja promocijska sporočila, skladno z določili 72. in 73. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov, ki se nanašajo na neposredno trženje, poleg podatkov, zbranih s piškotki, o vas zbiram naslednje osebne podatke: ime in priimek, uporabniško ime ter naslov elektronske pošte. Navedeni podatki so minimalni pogoji za kakovostno uporabniško izkušnjo - kreiranje uporabniškega računa za dostopanje do vsebin na spletni strani. Podatki za ta namen se zbirajo preko elektronskih obrazcev in se shranijo v sistemu za upravljanje odnosov s strankami - CRM. Seznanitev s splošnimi pogoji poslovanja in politiko zasebnosti ter osebna privolitev za obdelavo podatkov se zagotavlja po sistemu dvojnega potrjevanja: 1) oddaja obrazca in 2) ponovna potrditev seznanitve in privolitve z odgovorom na potrditveno elektronsko pošto. Od prejemanja promocijskih sporočil oziroma obveščanja se lahko kadarkoli odjavite s klikom na povezavo v prejetih elektronskih sporočilih. 

Podatki o kupcu. Če naročite oziroma kupite plačljive izdelke/vsebine/storitve, ki vključujejo nadaljnja promocijska sporočila, skladno z določili 72. in 73. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov, ki se nanašajo na neposredno trženje, poleg podatkov, zbranih s piškotkih in podatkov zbranih o naročniku, za potrebe izdaje računa in skladno z davčno in računovodsko zakonodajo, od vas zberem naslednje podatke: ime in priimek, naslov elektronske pošte, naslov bivališča (v kolikor želite prejeti račun v fizični obliki), telefonsko številko (za obveščanje v zvezi dobave), ter uporabniško ime za kreiranje uporabniškega računa na spletni strani. Podatki za ta namen se zbirajo preko elektronskih obrazcev in obrazcev elektronske nakupovalne karte oziroma nakupovalnega vozička in se shranijo v sistemu za upravljanje odnosov s strankami - CRM in sistemu za izvjanje spletnega nakupovanja in izvedbo spletnih plačilnih transakcij (več v nadaljevanju). Seznanitev s splošnimi pogoji poslovanja in politiko zasebnosti ter osebna privolitev za obdelavo podatkov ob nakupu se zagotavlja po sistemu dvojnega potrjevanja: 1) oddaja obrazca in 2) ponovna potrditev seznanitve in privolitve z odgovorom na potrditveno elektronsko pošto. Od prejemanja promocijskih sporočil oziroma obveščanja se lahko kadarkoli odjavite s klikom na povezavo v prejetih elektronskih sporočilih.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Privolitev. Osebna privolitev posameznika skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR), Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Splošno politiko poslovanja in Politiko zasebnosti.

Pogodba oziroma poslovno razmerje. Z naročilom in/ali nakupom (brezplačnih in plačljivih) izdelkov/vsebin/storitev se sklene poslovno razmerje, ki narekuje obdelavo osebnih podatkov za optimalno uporabniško izkušnjo.

Zakonska obveznost. Osebni podatki se obdelujejo na podlagi veljavne zakonodaje, ki ureja poslovni odnos, finančne transakcije in davčne obveznosti.

Zakoniti interes

Na podlagi zakonitega interesa lahko upravljavec uporabi osebne podatke posameznika za odkrivanje in preprečevanje goljufive uporabe in zlorabe izdelkov/vsebin/storitev ali naročnin nanje, nadalje v okviru zagotavljanja stabilnega delovanja poslovnega sistema in izvajanja ukrepov informacijske varnosti, izpolnjevanja zahtev v zvezi s kakovostjo storitev ter odkrivanje tehničnih okvar sistemov in storitev. Prav tako lahko upravljavec uporabi osebne podatke posameznika za namene morebitnih izvržb in sodne izterjave.

Uporabniki osebnih podatkov

Upravljalvec osebne podatke uporablja izključno za namene izvajanja poslovne dejavnosti, ki ima registrirane oziroma za namene, ki so podrobno obrazloženi v Splošnih pogojih poslovanja in Politiki zasebnosti. V primeru, ko upravljavec izvaja storitve ali prodajne akcije v sodelovanju z drugimi poslovnimi partnerji, posreduje oziroma naredi osebne podatke dostopne samo v obsegu, ki ga zahteva določen namen. Poslovni partnerji so pogodbeno zavezani k spoštovanju zaupnosti osebnih podatkov in jih ne smejo uporabljati v noben drug namen.

Prenos osebnih podatkov v tretjo državo 

Upravljalec za potrebe opravljanja poslovne dejavnosti uporablja zakupljene naslednje sisteme oziroma storitve: Drip - sistem za upravljanje odnosov s strankami (CRM) in marketing preko elektronske pošte (email marketing), ThriveCart - sistem za upravljanje spletnega nakupovanja in Stripe - sistem za procesiranje spletnih finančnih transakcij. Vsi trije sistemi imajo vgrajene najvišje varnostne standarde in standarde za varovanje osebnih in finančnih podatkov, skladno s pravnimi zahtevami v Evropski uniji. Upravljavec ima z vsemi tremi sistemi, na podlagi nakupa oziroma naročnine, sklenjen dogovor ali pogodbo, ki natančno ureja področje varovanja osebnih podatkov. Podrobnejše informacije o delovanju navedenih sistemov in njihovih Splošnih pogojih poslovanja ter Politiki zasebnosti lahko poiščete na njihovih domačih spletnih straneh in podstraneh z naslovom Legal ali Terms & Conditions.

Obdobje in merila hrambe osebnih podatkov

Podatki o naročniku se obdelujejo do prenehanja naročniškega razmerja in sicer: 1) ko se naročnik odjavi od prejemanja promocijskih sporočil in 2) ko upravljalec na podlagi vsakokratnega pregleda uporabe brezplačnih izdelkov/vsebin/storitev ugotovi, da naročnik dalj časa ni aktiven oziroma ne uporablja brezplačnih vsebin. V obeh primerih se osebni podatki izbrišejo iz sistema CRM. Podatki o kupcu se obdelujejo do prenehanja naročniškega razmerja, podatki o plačilnem prometu oziroma izdanih računih pa se hranijo skladno z računovodskimi standardi oziroma vsemi veljavnimi zakonskimi roki. Osebni podatki bodo shranjeni samo toliko časa, kot je potrebno za njihovo obdelavo. Podatki, ki za nadaljnjo obdelavo niso več potrebni, bodo v skladu z zakonom izbrisani.

Pravice posameznika

Posameznik ima naslednje pravice: dostop in seznanitev z osebnimi podatki, popravek, izbris ali omejitev obdelave osebnih podatkov, ugovor obdelavi in prenosljivost osebnih podatkov.

Pravica do seznanitve: vedno imate pravico do seznanitve ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in če se, dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: (a) namene obdelave; (b) vrste zadevnih osebnih podatkov; (c) uporabnike ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki; (d) predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja; (e) kadar osebni podatki niso zbrani od vas vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom.

Pravica do popravka: imate pravico, da popravim netočne osebne podatke v zvezi z vami ter ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov.

Pravica do izbrisa: pravico imate doseči, da vaše osebne podatke izbrišem, kadar velja eden od naslednjih razlogov: (a) osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani; (b) kadar prekličete privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga; (c) kadar obdelavi ugovarjate, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi; (d) osebni podatki so bili obdelani nezakonito.

Pravica do omejitve obdelave: pravico imate doseči, da omejim obdelavo vaših osebnih podatkov, kadar velja en od naslednjih primerov: (a) kadar oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki mi omogoča preveriti točnost osebnih podatkov; (b) je obdelava nezakonita, vi pa nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe; (c) vaših osebnih podatkov ne potrebujem več za namene obdelave, temveč jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov; (d) če ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, ki temelji na zakonitih interesih upravljavca, dokler se ne preveri, ali moji  zakoniti razlogi prevladajo nad vašimi razlogi. Kadar je bila obdelava vaših osebnih podatkov omejena v skladu s prejšnjim odstavkom, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le z vašo privolitvijo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe. Pred preklicem omejitve obdelave vaših osebnih podatkov sem vas o tem dolžan obvestiti.

Pravica do prenosljivosti podatkov: pravico imate, da prejmete vaše osebne podatke, ki ste mi jih posredovali, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, kadar obdelava temelji na vaši privolitvi ali se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Na vašo zahtevo, kadar je to tehnično izvedljivo, se lahko osebni podatki neposredno prenesejo k drugemu upravljavcu.

Pravica do ugovora: kadar vaše podatke obdelujem na podlagi zakonitega interesa za namene trženja, lahko taki obdelavi kadarkoli ugovarjate.

Za morebitno uveljavljanje pravic lahko posameznik svoj zahtevek posreduje pisno na naslov upravljavca ali po elektosnki pošti na naslov info(at)dzemalduric.com. O zahtevi upravljavec odloči brez nepotrebnega odlašanja v roku enega meseca po prejemu zahtevka, oziroma največ dva dodatna meseca, ob upoštevanju kompleksnosti zahtevka.

Pritožba pri nadzornem organu

Če o vašem zahtevku ne odločim v zakonskem roku ali vaš zahtevek zavrnem, lahko podate pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.

Pravica do preklica privolitve

Privolitev za obdelavo osebnih podatkov za namene obveščanja o promocijah oziroma neposredno trženje lahko kadarkoli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Zagotovitev osebnih podatkov

Za pridobitev statusa naročnik in uporabo brezplačnih izdelkov/vsebin/storitev osebne podatke zagotavljate na podlagi lastne privolitve. Če nujno zahtevanih podatkov ne zagotovite, tehnično ni mogoče zagotoviti dostopa in uporabe brezplačnih izdelkov/vsebin/storitev.

Za pridobitev statusa kupec (ki avtomatično vključuje tudi status naročnik) in uporabo plačljivih izdelkov/vsebin/storitev podatke zagotavljate na podlagi lastne privolitve in na podlagi zakonske obveznosti posredovanja podatkov, ki so potrebni za izdajo računa in davčnih obveznosti. Če nujno zahtevanih podatkov ne zagotovite, pravno in tehnično ni mogoče skleniti poslovnega razmerja oziroma nakupa in stem zagotoviti dostopa in uporabe plačljivih izdelkov/vsebin/storitev.

Če ne privolite v statusa naročnik in/ali kupec, vam ne pripadajo ugodnosti in popusti, ki so namenjeni posameznim statusom.

Avtomatizirano sprejemanje odločitev

Poslovni model, ki ga uporabljam temelji na principu ustvarjanja dolgoročnega poslovnega odnosa z zagotavljanjem izdelkov/vsebin/storitev, ki odražajo specifične potrebe potrošnikov. Z vsakim pridobljenim statusom - obiskovalec, naročnik, kupec - posameznik dobiva večje ugodnosti in popuste ter njegovim potrebam in interesom oblikovano ponudbo.

Za ta namen, sistem upravljanja odnosov s strankami - CRM, omogoča spremljanje interesov posameznika (njegovo vedenje na spletni strani, obiski podstrani, uporaba vsebin, število nakupov itd.) oblikovanje interesnih profilov in avtomatično ponujanje samo tistih izdelkov/vsebin/storitev, ki odražajo interese posameznika v okviru posameznega statusa. Določene odločitve oziroma ponudbe potekajo avtomatično, posamične časovno omejene akcije oziroma ponudbe, ki jih upravljavec izvaja občasno, pa so tudi ciljno usmerjene v interesne profile naročnikov in kupcev. 

Na ta način je zagotovljena kakovostna ponudba in informiranje posameznika na podlagi njegovih avtomatično ugotovljenih in naslovljenih interesov. Prednost za posameznika je ta, da ga upravljavec ne informira o vseh mogočih ponudbah in prepogosto ampak le o specifičnih ponudbah in v časovno relevantnih obdobjih. Večjemu številu nakupov sledi tudi večje število ugodnosti in popustov. 

Spremembe in dopolnitve politike zasebnosti

Upravljavec si pridržuje pravico, da lahko po lastni presoji in skladno s spremembo povezanega pravnega okvirja kadarkoli spremeni in dopolni politiko zasebnosti. Zato vam svetujem, da to politiko redno pregledujete. V primeru bistvenih sprememb, ki vplivajo na obdelavo osebnih podatkov, boste obveščeni po elektronski pošti.

Zavezujem se, da bom varoval zaupnost osebnih podatkov naročnikov in kupcev - uporabnikov spletne strani. Zbrane podatke bom uporabljal izključno za namene, za katere jih bodo posredovali naročniki in kupci in v okviru zakonskih obveznosti izvajanja poslovne dejavnosti. Osebnih podatkov in kontaktnih informacij ne bom uporabljal v druge namene ter jih brez izrecnega dovoljenja naročnikov in kupcev ne bom razkril tretjim strankam, razen če zakon ne določa drugače. Storil bom vse, da vaše osebne podatke zaščitim pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami.

Politika zasebnosti je bila zadnjič posodobljena 13.4.2021.

>