fbpx

dr. Džemal Durić

Redno sem zaposlen v Centru za raziskovanje in socialne veščine v Policijski akademiji. Storitve, ki jih ponujam na tej spletni strani, izvajam v vlogi samostojnega podjetnika.

dr. džemal durić

NLP trener, coach, predavatelj, mentor, svetovalec, podjetnik

Navdušujem ljudi, da napišejo in živijo svojo zgodbo o uspehu.

Storitve - izkušnje

Spletni tečaji 1 leta
Usposabljanja 1 let
Mentorstvo 1 let
Coaching 1 let
Svetovanje 1 let
Podjetništvo 1 let

Strokovni razvoj in dosežki

NLP: NLP TRENER

Leta 2013 sem pridobil mednarodno licenco NLP Trainer v okviru mednarodnega združenja INLPTA (International NLP Trainers Association). Od leta 2014 sodelujem z NLP inštitutom v Ljubljani, kjer sodelujem pri izvedbi certificiranih NLP programov. Svoje znanje sem izpoponjeval in nadgrajeval pri uveljavljenih avtoritetah na področju NLP: John Grinder - New Code NLP, Robert Dilts - Creative Leadership and Collective Intellingence, Stephen Gilligan - Generative Coaching. Poleg certificiranih NLP programov izvajam tudi različne tematske delavnice in aktivno sodelujem na letnih NLP konferencah, ki jih organizira NLP inštitut v Ljubljani. Naziv "NLP trener s srecem" so mi podelili zadovoljni udeleženci NLP programov in delavnic.

coaching: NLP MASTER COACH

Leta 2013 sem pridobil mednarodno licenco NLP Master Coach v okviru združenja INLPTA (International NLP Trainers Association). Individualni osebni in poslovni coaching izvajam samostojno in v sodelovanju z NLP inštitutom v Ljubljani. Specializiral sem se za coachinge na področju razvoja vodenja (Leadership Coaching, Executive Coaching). Aktivno sodelujem pri usposabljanju bodočih NLP coachiev in izvajanju individualnih in skupiniskih coaching supervizij v sodelovanju z NLP inštitutom. Številnim klientom sem pomagal odpraviti ovire in aktivirati vire za uspešno doseganje osebnih in poslovnih ciljev. 

VODENJE: SPECIALIST ZA RAZOVJ VODENJA, PREDAVATELJ, MENTOR

 V slovenski policiji sem bil idejni vodja razvoja sistema usposabljanja na področju menedžmenta in vodenja (2008-2009). Dolga leta sem prdaval predmet Vodenje in odločanje na Višji policijski šoli, v okviru programa usposabljanja Vodenje v policiji  sem predavatelj in coach na naslednjih predmetnih področjih: proces menedžmenta, proces vodenja, sistem menedžmenta kadrovskih virov, coaching kot veščina vodenja. Leta 2015 sem doktoriral na temo transformacijskega vodenja v hierarhičnih organizacijah. Sodeloval sem pri razvoju in izvajanju izobraževalnih modulov: EU agencija FRONTEX: razvoj modula "Leadership and Organizational Development in Border Management" v okviru projekta "European Joint Master's in Strategic Border Management" in EU agencije CEPOL: razvoj modula "Management and Leadership Aspects of European Police Cooperation" v okviru projekta "European Joint Master Programme". Leta 2017 sem na predlog študentov prve genracije dobil prestižno nagrado "Best Lecturer Award".

RAZISKOVANJE: RAZISKOVALEC, VODJA PROJEKTOV

Od leta 2014 v Centru za raziskovanje in socialne veščine v Policijski akademiji izvajam znanstvene raziskave na področjih razvoja vodenja, upravljanja s človeškimi viri in organizacijskega razvoja. Na podlagi raziskovalnega dela vodim Projektno skupino za razvoj modela upravljanja s potenciali za vodenje in izbirnih postopkov policijskih vodij (2018-2023) in sem namestnik vodje projekta Razvoj kompetenčnega modela v policiji (2021-2022). Več informacij o tem področju: znanstvene in strokovne objave.  

Organizacijski razvoj: Svetovalec

Bogate praktične delovne izkušnje sem pridobil z delom na razvojnih projektih v okviru treh dolgoročnih misij v mednarodnih organizacijah in številnih kratkoročnih ekspertskih misij. Področja delovanja: razvoj programov izobraževanj in usposabljanj, elektronsko izobraževanje, usposabljanje inštruktorjev, strokovne analize, reforme na področju izobraževalnih sistemov in upravljanja človeških virov ter vodenje organizacijskih enot in razvojnih projektov (več v delovne izkušnje). Na podlagi izkušenj in akademskega znanja sem imel možnost predavati o temah organizacijskega razvoja na mednarodnem magistrskem študiju v okviru modula Vodenje in organizacijski razvoj. Občasno se še udeležujem kratkoročnih ekspertskih misij. 

 

DIGITALNI MARKETING: SAMOSTOJNI PODJETNIK

Digitalni in vsebinski marketing sem začel proučevati leta 2010, ko sem začel razmišljati o samostojni podjetniški poti. Porabil sem ogromno časa, denarja in energije za učenje na poskusih in napakah. V letu 2020 sem začel z uresničevanjem ideje o spletni prodaji oziroma ponujanju svojega znanja preko spleta. Sam sem razvil celovit sistem, ki temelji na jasnem poslovnem modelu, zanimivih vsebinah in premišljenih marketinško prodajnih kampanjah. Vsebinski in digitalni marketing ter razvoj digitalnih produktov so nujnost uspešnega poslovanja v digitalnem svetu. 

Izobrazba in delovne izkušnje

IZOBRAZBA

Doktor znanosti

2008 - 2015. Doktorski študij Menedžment neprofitnih organizacij, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, naslov doktorske disertacije: Organizacijski dejavniki in transformacijsko vodenje v hierarhičnih organizacijah.

Magister znanosti

2004 - 2006. Magistrski študij Menedžment kadrov in delovnih razmerij, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, naslov magistrske naloge: Model kadrovskega informacijskega sistema Oddelka za mirovne operacije v Slovenski policiji. 

Univerzitetni diplomirani sociolog

1996 - 1999. Dodiplomski študij Sociologija kadrovsko menedžerska smer, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, naslov diplomske naloge: Kakovost delovnega življenja zaposlenih v Srednji policijski šoli. 

Višji upravni delavec

1994 - 1996. Višješolski študij, Fakulteta za upravo, Univerza v Ljubljani, naslov diplomske naloge: Sistemi izobraževanja na področju policije. 

Policist

1990 - 1994. Srednja policijska šola, Policija, Ministrstvo za notranje zadeve. 

1982 - 1990. Osnovna šola Ivan Skvarča, Zagorje ob Savi.

DELOVNE IZKUŠNJE

Redna zaposlitev:

2014 - .... Višji policijski inšpektor, Center za raziskovanje in socialne veščine, Policijska akademija, Policija.

2011 - 2014. Višji policijski inšpektor, Višja policijska šola, Policijska akademija, Policija.

2009 - 2011. Training Coordinator, Law Enforcement Department, OSCE Mission to Serbia, Belgrade.

2007 - 2009. Višji policijski inšpektor, Višja policijska šola, Policijska akademija, Policija.

2006 - 2007. Curriculum Development Specialist, Border Police Training Project in Kosovo. International Centre for Migration Policy Development.

2005 - 2006. Višji policijski inšpektor, Višja policijska šola, Policijska akademija, Policija.

2004 - 2005. Curriculum Development Officer, OSCE Mission to Skopje.

2003 - 2004. Community Police Trainer, OSCE Mission to Skopje.

2001 - 2003. Višji policijski inšpektor, Center za izpopolnjevanje in usposabljanje, Policijska akademija, Policija.

1995 - 2001. Policijski inšpektor, Srednja policijska šola, Policijska akademija, Policija.

1994 - 1995. Policist, Republiška postaja prometne policije, Policija. 


Delo na projektih:

2016. Project: Better coordination of protection of the land border between Georgia and Azerbaijan (GAIBM).

2014, 2015. Project. Supporting the Republic of Belarus in Addressing Irregular Migration and Promotion of Human Rights of Vulnerable Migrants (AMBEL).

2012. Project: EU Support to the area of Law Enforcement, Bosnia and Herzegovina.

2009. Project: Visiting lecturer to the Ecole Nationale Superieure Des Officiers De Police (France).

2006, 2008. Project: Several short term assignments for the Democratic Control of Armed Forces - DCAF.


Podjetništvo:

2014 - .... Džemal Durić s.p. POSLOVNO SVETOVANJE.

ZNANSTVENE IN STROKOVNE OBJAVE
2020

Izvajanje policijskih pooblastil v stresnih delovnih pogojih : vloga vodenja in socialne identitete pri doživljanju stresa in uporabi policijskih pooblastil ...

2019

Razvoj kompetenčnih modelov za področje vodenja v policiji ...

2018

Leadership Development in Slovenian Police: Review and Way Forward ...

Izbirni postopki vodstvenega kadra: končno poročilo ...

2016

Prvi posvet o raziskovalni dejavnosti v policiji - zbornik ...

Transformacijsko vodenje v policijski hierarhiji ...

Izbirni postopki policijskih vodij ali identifikacija, ocenjevanje in razvoj potencialov za vodenje ... 

2015

Predstavitev evropskega študija za strateško upravljanje meja pod okriljem agencije Frontex: European Joint Masters in Strategic Border Management ...  

Organizacijski dejavniki in transformacijsko vodenje v hierarhičnih organizacijah. Doktorska disertacija ...

2014

Vloga coachinga pri usposabljanju policijskih trenerjev varne vožnje - izkušnje angleške policije ... 

2012

Management and Leadership Skills in Police Hierarchy: Testing Competing Values Framework in Slovenian Police ...

Obseg in pomembnost zahtevanih veščin za opravljanje dela policijskih vodij ...

Razvoj sistema vodenja v slovenski policiji ...

2011

Development of the Human Resources Information System for the Police Peacekeeping Operations ... 

Transformational Leadership Styles in Slovenian Police ...

2010

E-učenje v policijskih vrstah ...

2008

Pristopi k razvijanju programov usposabljanj ... 

2007

Organizacija, delovanje in oprema občinskega redarstva : program osnovnega strokovnega usposabljanja občinskih redarjev ... 

2006

Model kadrovskega informacijskega sistema Oddelka za mirovne operacije v Slovenski policiji. Magistrsko delo ...

Reforme policijskih sistemov na pokonfliktnih območjih ...

2005

Competences and Learning Objectives in Training ...

V skupnost usmerjeno policijsko delo v Republiki Makedoniji ...

2004

Kadrovski informacijski sistem enote za mednarodne mirovne operacije ...

2003

Nadaljevalno usposabljanje pomočnikov komandirjev in...za prenos veščin in znanj na področju policijskih pooblastil ... 

2002

Sistem razvoja kadrov ...

Kadrovski informacijski sistem ...

1999

Kakovost delovnega življenja zaposlenih v Srednji policijski šoli : diplomsko delo ... 

Socialni profili

Naročite se na Džemalove e-novičke.

Zakaj se splača pridobiti status "naročnik"?

  • Prvi ste obveščeni o novih blog objavah
  • Prvi ste obveščeni o brezplačnih e-publikacijah
  • Prvi ste obveščeni o brezplačnih spletnih tečajih
  • Prvi ste obveščeni o popustih in akcijah
  • Prvi dobite kupone s popusti...

IME

Email

>