fbpx

Premagaj strah pred javnim nastopanjem in razvij veščine przentiranja

SPLETNI PRIROČNIK, PDF GRADIVO, MINI VIDEO TEČAJ

Za vsakim odličnim javnim nastopom ali pisnim izdelkom se skriva dober načrt

Za pripravo predstavitve (prezentacija, javni nastop) ali pisnega izdelka (strokovni članek, seminarska naloga) je dobro, če imamo učinkovito orodje za načrtovanje vsebin. Predstavil bom orodje, ki nam omogoča minimalno vsebinsko pripravo, pripravo enostavnega načrta nastopa ali pisnega izdelka ter postavitev časovnega okvirja za javni nastop.

Izzivi pri vsebinskem načrtovanju prezentacije ali pisnega izdelka

Pri prezentiranju in javnem nastopanju je lahko problem, če se sploh nismo vsebinsko pripravili. Težava je lahko v tem, da imamo dovolj vsebine, ampak jo ne znamo ustrezno strukturirati in presoditi kaj je pomembno in kaj ni. Še večji problem pa nastane, če ne znamo oceniti koliko časa potrebujemo, da uspešno izvedemo predstavitev ali javni nastop.

Pri pripravi pisnih izdelkov se lahko srečamo s podobnimi izzivi. Lahko imamo veliko vsebine, ampak jo ne znamo ustrezno razporediti. Nasprotje tega pa je lahko, da enostavno gledamo v prazen list ali zaslon in nimamo ideje, kje in kako začeti.

Načrtovanje vsebine v petih korakih

Orodje za načrtovanje vsebine temelji na modelih izkušenjskega učenja (Kolbova učna teorija) in stilov učenja (4MAT sistem – Bernice McCarthy). Oba modela predstavljata štiri učne stile med učenci – v našem primeru med publiko ali med bralci našega pisnega izdelka. Vsak učni stil ima svojo učno potrebo ali vprašanje, ki mora biti naslovljeno, da bi jih vsebina pritegnila in motivirala za učenje, poslušanje, branje ali aktivno sodelovanje. Pri načrtovanju vsebin je osnovnim vprašanjem, ki bodo predstavljena v nadaljevanju, dodan uvod ali vprašanje mini kaj. Zaporedje, ki bo predstavljeno je namenjeno načrtovanju vsebine, isto zaporedje pa upoštevamo pri izvedbi javnega nastopa ali pri pisanju pisnega izdelka (glej tudi obrazec v gradivu).

Prvi korak: MINI KAJ

Kaj je naša glavna tema? Pri javnem nastopu je primerno, da se publiki predstavimo in napovemo temo oziroma naslov naše prezentacije ali javnega nastopa. Vprašanje za spodbujanje radovednosti usmeri pozornost publike na našo temo.  Pri načrtovanju pisnega izdelka predstavitev in napoved teme izpustimo, uvod pa lahko začnem z vprašanjem za spodbujanje radovednosti ali pa navedbo zelo pomembnega podatka ali dejstva, ki bo pritegnil pozornost bralca.

Drugi korak: ZAKAJ

Zakaj je naša tema pomembna? Zakaj bi sploh kdo poslušal našo predstavitev ali bral naš pisni izdelek? V tem koraku moramo publiko ali bralce motivirati za našo temo. To pa naredimo tako, da našo vsebino povežemo s skrbmi, problemi in potrebami (trenutno stanje) ali željami in cilji (želeno stanje) ali pa z orodji in rešitvami (pot od trenutnega do želenega stanja). Če boste še enkrat pozorno prebrali uvod v to blog objavo, boste prepoznali vse tri elemente: orodje za načrtovanje, želeno stanje, izzivi, napoved predstavitve orodja.

Tretji korak: KAJ

Kaj je glavna vsebina naše predstavitve ali pisnega izdelka? V tem koraku predstavimo ali prenesemo informacije, ki so povezane z našo vsebino. Z drugimi besedami gre za teorijo, strukturo, mnenja strokovnjakov, rezultati raziskav, statistika, zgodovina itd. V čim bolj enostavno povemo ali napišemo glavno sporočilo. V tej blog objavi se opis petih korakov nanaša na KAJ je to orodje, deloma pa tudi na naslednji korak, KAKO.

Četrti korak: KAKO

Kako to deluje v praksi? V tem koraku lahko praktično demonstriramo veščine, postopke, procese itd. ali pa razložimo kako se nekaj uporablja v praksi. Lahko kombiniramo demonstracijo in razlago ter damo navodila ali predloge za prakso. Če izvajamo usposabljanje, je ta korak namenjen praktičnim vajam. V tej blog objavi boste navodila za prakso dobili v sekciji Čas za akcijo.

Peti korak: KAJ ČE

Kaj če bi to uporabili tako? Ali je to možno uporabiti tudi pri…? V tem koraku spodbujamo prenos in prilagoditev predstavljenega (znanja, veščin, informacij) v različne situacije. Predstavimo lahko različne možnosti pravilne in nepravilne uporabe. Publiko ali bralce spodbudimo k akciji.

Čas za akcijo

Predlagam vam, da pogledate video posnetek te objave, kjer boste dobili dodatno razlago petih korakov in primer načrtovanja vsebine na temo mikrofona za snemanje video posnetkov. Prav tako vam predlagam, da pri načrtovanju vsebin uporabite obrazec za načrtovanje.

Pri prezentiranju ali javnem nastopu vam lahko izpolnjen obrazec služi kot opomnik za lažjo praktično izvedbo. Udeleženci na mojih delavnicah poročajo, da jim takšen načrt olajša vsebinsko pripravo, pri nastopu niso napeti ampak sproščeni, lažje pritegnejo pozornost publike.

Pri pisanju pisnega izdelka vam lahko izpolnjen obrazec služi kot glavna struktura za pisanje, hitreje lahko pripravite pisni izdelek in ste bolj kreativni pri načrtovanju posameznih delov pisnega izdelka. Samo enkrat lahko ugibate: ali sem pri načrtovanju in pripravi te blog objave in videoposnetka uporabil to orodje in obrazec.

Zdaj boste lažje izvedli dobro prezentacijo ali pripravili dober pisni izdelek, ker obvladate vsebinsko pripravo, imate enostaven načrt in znate postaviti časovni okvir.

Navdušite s svojo zgodbo.

Premagaj strah pred javnim nastopanjem in razvij veščine przentiranja

SPLETNI PRIROČNIK, PDF GRADIVO, MINI VIDEO TEČAJ

Več o veščinah prezentiranja in javnem nastopanju boste našli na naslednjih povezavah.

Spoznajte tri največje strahove javnega nastopanja in tri orodja za razvoj veščin samozavestnega in prepričljivega prezentiranja in javnega nastopanja.

Program ponuja orodja za samozavestno in prepričljivo prezentiranje in javno nastopanje pred različnimi skupinami. Spoznali boste kako načrtovati vsebine, kako razviti lastni slog prezentiranja in kako čustveno vplivati na publiko. Glavni cilj je, da pripravite in izvedete odlično prezentacijo ali javni nastop in navdušite svojo publiko.

Delite to objavo na socialnih omrežjih.

O AVTORJU

Področja o katerih pišem (kliknite na ikono):

NLP

COACHING

RAZVOJ VODENJA

RAZISKOVANJE

ORGANIZACIJSKI RAZVOJ

DIGITALNI MARKETING

>

- 70% v predprodaji !  

KODA: PRED30

spletni tečaj

BESEDE, KI PREPRIČAJO