fbpx

Uvod

Prispevek je nastal na podlagi sodelovanja z Inštitutom za varnostno kulturo, kjer je bil 6.3.2022 na portalu Varensvet objavljen intervju z menoj na temo razvijanja veščin vodenja, 28.3.2022 pa sem izvedel spletno predavanje na temo Skrivnosti vodenja elitnih timov v varnostnih organizacijah. Ker se vsebine in aktivnosti prekrivajo med mojo redno zaposlitvijo (znanstveno raziskovanje in usposabljanja) in dodatno dejavnostjo (NLP izobraževanja in NLP coaching), sem pred sodelovanjem in objavami pridobil soglasje pristojne službe.

V tem blog/video prispevku je predstavljena prva tema Ideali vodenja. Na koncu prispevka so uporabne povezave do dodatnih vsebin in informacij (intervju, dostop do celotnega predavanje, raziskovalna poročila itd.)


Ideali vodenja: kaj si vsak/a vodja želi v praksi

Visoka socialna moč

Vsak vodja želi, da bi imel visoko socialno moč - moč odločanja in vplivanja na druge ljudi. Ali drugi ljudje naredijo to, kar rečem? Če bi imeli merski instrument, bi lahko rekli nizka, srednja in visoka socialna moč. Ideal je visoka socialna moč.

Avtoriteta

Koga upoštevamo? Kdo lahko nekaj odloči in mu prostovoljno sledimo? Poznamo tradicionalno, formalno in karizmatično avtoriteto. Karizmatična avtoriteta je najmočnejša in ima največji vpliva.

Pripadnost

Ko govorimo o vodenih, članih, sodelavcih je zaželeno, da so pripadni kot skupina ali pa, da smo pripadni vsi skupaj. Poznamo normativno, kalkulativno in čustveno pripadnost. Ideal je, da si ljudje želijo pripadati neki skupini ali organizaciji.

Vsak/a vodja bi si želel/a imeti visoko socialno moč, karizmatično avtoriteto in čustveno pripadne sodelavce.


Praktični in teoretični izzivi vodenja

S teoretičnega vidika je zanimivo to, da je vodenje zelo kompleksen proces in nobena teorija ne zna v popolnosti razložiti procesa vodenja. Imamo veliko elementov, ki vplivajo na sam proces. Na eni strani imamo vodjo. Ali je vse odvisno od vodje? Imamo vodene oziroma sodelavce. Imamo kontekst, v katerem delamo in v tem kontekstu želimo doseči rezultate in opraviti naloge.


Vodenje kot socialni proces

Jaz razumem vodenje kot kompleksen proces v katerem imajo vsi našteti elementi pomembno vlogo. V tem prispevku nas zanima vodenje v varnostnih organizacijah, kjer lahko neka varnostna situacija ali situacija, ki je nepredvidljiva, vpliva na naše delo in procese, ki jih izvajamo. V drugih organizacijah pa je lahko veliko stvari predvidljivih in lahko sami vplivamo in ustvarjamo delovno okolje.

Vodenje v varnostnih organizacijah

Vprašanje je, kako potekajo procesi vodenja v varnostnih organizacijah. Za iskanje odgovorov, sem izbral modele in teorije, ki so bile preverjene v varnostnih organizacijah z raziskavami: vojska, policija, varnostne službe itd. 

  • TRANSFORMACIJSKO VODENJE
  • KARIZMATIČNO VODENJE
  • VODENJE IN SOCIALNA IDENTIETA

Želimo imeti empirično potrditev o tem, kaj deluje in kaj ne deluje.Prvi princip je ta, da imamo dobro teoretično podlago, drugi principi pa je praktična in uporabna vrednost v varnostnih organizacijah.


Dodatne vsebine (klik na ikono)

Intervju: dr. Džemal Durić, specialist za razvoj vodenja
V pripravi: Vodenje in socialna identiteta v policijskih vrstah 
Veščine prezentiranja: spletni priročnik, PDF gradivo, mini tečaj

Delite to objavo na socialnih omrežjih.

O AVTORJU

Področja o katerih pišem (kliknite na ikono):

NLP

COACHING

RAZVOJ VODENJA

RAZISKOVANJE

ORGANIZACIJSKI RAZVOJ

DIGITALNI MARKETING

>