fbpx


dr. Džemal Durić

Redno sem zaposlen v Centru za raziskovanje in socialne veščine v Policijski akademiji. Storitve in produkte, ki jih ponujam na spletni strani, izvajam kot samostojni podjetnik na področju poslovnega svetovanja.

Storitve

Current Progress
Current Progress
Current Progress
E-learning - spletni tečaji
Current Progress
Current Progress
Current Progress
Training - usposabljanja, delavnice
Current Progress
Current Progress
Current Progress
Coaching - osebni in poslovni
Current Progress
Current Progress
Current Progress
Svetovanje 
Current Progress
Current Progress
Current Progress
Mentorstvo

Strokovni razvoj in dosežki

  • NLP

  • coaching

  • Vodenje

  • raziskovanje

  • Organizacijski razvoj

  • Digitalni marketing

NLP trener

Leta 2013 sem pridobil mednarodno licenco NLP Trainer v okviru INLPTA (International NLP Trainers Association). Od leta 2014 sodelujem NLP inštitutom v Ljubljani, kjer sodelujem pri izvedbi certificiranih NLP programov. Svoje znanje sem izpoponjeval in nadgrajeval pri uveljavljenih avtoritetah na področju NLP: John Grinder - New Code NLP, Robert Dilts - Creative Leadership and Collective Intellingence, Stephen Gilligan - Generative Coaching. Poleg certificiranih NLP programov izvajam tudi različne tematske delavnice in aktivno sodelujem na letnih NLP konferencah, ki jih organizira NLP inštitut v Ljubljani. Naziv "NLP trener s srecem" so mi podelili zadovoljni udeleženci NLP programov in delavnic.

Izobrazba in delovne izkušnje

  • Izobrazba

  • Delovne izkušnje

  • Znanstvene in strokovne objave

Doktor znanosti

2008 - 2015. Doktorski študij Menedžment neprofitnih organizacij, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, naslov doktorske disertacije: Organizacijski dejavniki in transformacijsko vodenje v hierarhičnih organizacijah. 

Magister znanosti

2004 - 2006. Magistrski študij Menedžment kadrov in delovnih razmerij, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, naslov magistrske naloge: Model kadrovskega informacijskega sistema Oddelka za mirovne operacije v Slovenski policiji. 

Univerzitetni diplomirani sociolog

1996 - 1999. Dodiplomski študij Sociologija kadrovsko menedžerska smer, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, naslov diplomske naloge: Kakovost delovnega življenja zaposlenih v Srednji policijski šoli. 

Višji upravni delavec

1994 - 1996. Višješolski študij, Fakulteta za upravo, Univerza v Ljubljani, naslov diplomske naloge: Sistemi izobraževanja na področju policije. 

Policist

1990 - 1994. Srednja policijska šola, Policija, Ministrstvo za notranje zadeve. 


1982 - 1990. Osnovna šola Ivan Skvarča, Zagorje ob Savi.

>