fbpx

Viri

Spletni tečaji

Seznam brezplačnih spletnih tečajev

E-publikacije

E-priročniki in druga elektronska gradiva

Znanstvene in strokovne objave

Seznam in povezave do strokovnih in znanstvenih objav

Socialna omrežja

Povezave do kanalov, kjer objavljam novosti

Spletni tečaji

Veščine prezentiranja: 9 korakov do samozavestnega in prepričljivega prezentiranja

Program je v pripravi. Če se vpišete na čakalni seznam, pridobite: 1) elektronsko publikacijo Strah pred javnim nastopanjem, 2) brezplačni mini tečaj z istim naslovom, 3) brezplačen dostop do 1. modula in 4) izjemen promocijski popust za nakup celotnega programa, ko bo razpisan. 

E-publikacije

Strah pred javnim nastopanjem: Trije problemi in tri rešitve

Publikacija je v pripravi in bo sestavni del brezplačnega mini spletnega tečaja z istim naslovom. Če želiti elektronsko publikacijo, se vpišite na čakalni seznam. 

Znanstvene in strokovne objave

2020

Izvajanje policijskih pooblastil v stresnih delovnih pogojih : vloga vodenja in socialne identitete pri doživljanju stresa in uporabi policijskih pooblastil ...

2019

Razvoj kompetenčnih modelov za področje vodenja v policiji ...

2018

Leadership Development in Slovenian Police: Review and Way Forward ...

Izbirni postopki vodstvenega kadra: končno poročilo ...

2016

Prvi posvet o raziskovalni dejavnosti v policiji - zbornik ...

Transformacijsko vodenje v policijski hierarhiji ...

Izbirni postopki policijskih vodij ali identifikacija, ocenjevanje in razvoj potencialov za vodenje ... 

2015

Predstavitev evropskega študija za strateško upravljanje meja pod okriljem agencije Frontex: European Joint Masters in Strategic Border Management ...  

Organizacijski dejavniki in transformacijsko vodenje v hierarhičnih organizacijah. Doktorska disertacija ...

2014

Vloga coachinga pri usposabljanju policijskih trenerjev varne vožnje - izkušnje angleške policije ... 

2012

Management and Leadership Skills in Police Hierarchy: Testing Competing Values Framework in Slovenian Police ...

Obseg in pomembnost zahtevanih veščin za opravljanje dela policijskih vodij ...

Razvoj sistema vodenja v slovenski policiji ...

2011

Development of the Human Resources Information System for the Police Peacekeeping Operations ... 

Transformational Leadership Styles in Slovenian Police ...

2010

E-učenje v policijskih vrstah ...

2008

Pristopi k razvijanju programov usposabljanj ... 

2007

Organizacija, delovanje in oprema občinskega redarstva : program osnovnega strokovnega usposabljanja občinskih redarjev ... 

2006

Model kadrovskega informacijskega sistema Oddelka za mirovne operacije v Slovenski policiji. Magistrsko delo ...

Reforme policijskih sistemov na pokonfliktnih območjih ...

2005

Competences and Learning Objectives in Training ...

V skupnost usmerjeno policijsko delo v Republiki Makedoniji ...

2004

Kadrovski informacijski sistem enote za mednarodne mirovne operacije ...

2003

Nadaljevalno usposabljanje pomočnikov komandirjev in...za prenos veščin in znanj na področju policijskih pooblastil ... 

2002

Sistem razvoja kadrov ...

Kadrovski informacijski sistem ...

1999

Kakovost delovnega življenja zaposlenih v Srednji policijski šoli : diplomsko delo ... 

Naročite se na Džemalove e-novičke.

Zakaj se splača pridobiti status "naročnik"?

  • Prvi ste obveščeni o novih blog objavah
  • Prvi ste obveščeni o brezplačnih e-publikacijah
  • Prvi ste obveščeni o brezplačnih spletnih tečajih
  • Prvi ste obveščeni o popustih in akcija
  • Prvi dobite kupone s popusti...

IME

Email

>